Nieuwe NDE-bestuursvoorzitter Eppo van Nispen tot Sevenaer: ‘Zet 2024 in het teken van tell & show’

18 januari 2024


E

Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur van Beeld & Geluid, heeft begin 2024 het voorzittersstokje overgenomen van Josien Paulides, zakelijk directeur van het Nieuwe Instituut. In een interview vertelt Eppo over zijn speerpunt voor het komende jaar, de schatkamer met audiovisueel erfgoed en je rol pakken in het netwerk.


Portretfoto van Eppo van Nispen tot Sevenaer

Dit is het NDE-bestuur

Het NDE-bestuur bestaat uit de directeuren van zes nationale collectiehoudende instellingen: Nieuwe Instituut, Koninklijke Bibliotheek, KNAW Humanities Cluster, Nationaal Archief, Beeld & Geluid en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij heten ook wel ‘knooppunten’ omdat ze vanwege hun specifieke taken en verantwoordelijkheden allerlei verschillende mensen en organisaties kunnen samenbrengen en vertegenwoordigen. Als nationale instellingen kunnen juist zij helpen bij het bereiken van de doelen van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed​​. Het voorzitterschap van het NDE-bestuur wisselt jaarlijks.

Niet verborgen onder de grond

Het is inmiddels een traditie om bij het aantreden van de nieuwe voorzitter van het NDE-bestuur te vragen naar zijn of haar speerpunt voor het komende jaar. Eppo hoeft daar niet lang over na te denken. ‘Laat zien wat voor prachtig erfgoed jouw organisatie in huis heeft. Dus, tell & show!’

‘Dat is nu juist het fantastische van digitaal erfgoed: het bevindt zich niet ergens in een magazijn, soms zelfs diep onder de grond, verborgen voor het oog. Nee, je kunt er gemakkelijk toegang toe bieden in de digitale wereld. Laten we ons erfgoed in 2024 nog eens extra onder de aandacht brengen.’

De schatkamer

‘Bij Beeld & Geluid zijn we druk bezig met onze “schatkamer”, een initiatief vergelijkbaar met Delpher van de Koninklijke Bibliotheek. Vanaf 2025 is Nederland via dit platform welkom om grote delen van ons audiovisuele archief te ontdekken.’‘Een cruciaal onderwerp hierbij: hoe ga je om met rechtenkwesties? Een buitenlandse zusterorganisatie heeft ons laten zien dat je met de juiste afspraken, die we als Beeld & Geluid natuurlijk met al onze partners maken, veel meer naar buiten kunt brengen dan je zou denken. Misschien mogen we in Nederland wat minder terughoudend zijn met het online presenteren van materiaal. We gaan deze findings delen met het erfgoedveld.’

DC4EU en Europeana

‘Niet alleen met die findings pakken we onze rol, dat doen we ook als een van de zogeheten “knooppunten” in het netwerk,’ vervolgt Eppo. ‘Zo zijn we uitvoerder en aanspreekpunt van DC4EU, oftewel Dutch Collections for Europe. Dit is een gemeenschappelijke voorziening voor het gehele Nederlandse erfgoednetwerk. Het heeft als doel ons erfgoed op Europeana beschikbaar te maken. Dit draagt bij aan het zichtbaar maken van alle Nederlandse collecties.’

Iedereen draagt zijn steentje bij

‘Sinds mijn start bij Beeld & Geluid in februari 2018 maak ik deel uit van het bestuur van het Netwerk Digitaal Erfgoed. We willen als grote partij een voorbeeld zijn voor kleine instellingen en hen inspireren om mee te groeien. Hoewel het NDE vaak wordt beschouwd als iets tijdelijks, is de impact van wat we inmiddels gezamenlijk hebben bereikt enorm als je over alle grenzen heen kijkt. In feite is het NDE als organisatienetwerk inmiddels onmisbaar geworden.’

‘Bijna elke organisatie is inmiddels aan de slag met digitaal erfgoed, waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt. Ook hulde aan het ministerie van OCW, dat afgelopen jaar middelen beschikbaar heeft gesteld voor het programma Versnellen. Dit stelt erfgoedorganisaties in staat om onder andere een nieuwe versie of geheel nieuwe collectie-informatiesysteem aan te schaffen. En zoals dat zo mooi heet “NDE-compatibel” te gaan werken.’

Datawerkplaatsen

‘Natuurlijk, dit heeft betrekking op zaken die achter de schermen gebeuren, buiten het zicht van de gebruikers van ons erfgoed. Neem bijvoorbeeld het verbeteren van de kwaliteit van erfgoedinformatie. Kleine en middelgrote erfgoedorganisaties kunnen binnenkort terecht bij datawerkplaatsen. Supercool! Uiteindelijk draait het erom dat het grote publiek met plezier aan de slag kan gaan met al ons prachtige erfgoed. Tractie maken, daar doen we het voor.’

Meld je aan voor het NDE-nieuwjaarsevent op 24 januari 2024

Woensdag 24 januari heffen we in Rotterdam samen het glas op een nieuw Netwerk Digitaal Erfgoed-jaar en kijken we vooruit naar de activiteiten waar we in 2024 onze schouders onder zetten.

Bekijk het programma en schrijf je in

Op de hoogte blijven?