Geheugen van Nederland zoekt verhalen voor het thema gezondheidszorg

11 januari 2023


H

Heeft je erfgoedorganisatie verhalen en gedigitaliseerd erfgoed over gezondheidszorg? Dan past dat mooi bij het nieuwe thema van de online campagne Geheugen van Nederland. Stuur je suggesties uiterlijk 3 februari in.


Verpleegkundigen en patiënt in het voormalige casino in Madrid tijdens de Spaanse Burgeroorlog in 1936. Bron: Delpher, Spaarnestad Photo, maker onbekend

Met dit thema wil Geheugen van Nederland een breed beeld geven van de geschiedenis van de gezondheidszorg in Nederland. Van tandheelkundige zorg tot geboorte- en kraamzorg en van geestelijke gezondheidszorg tot zorg in oorlogstijd. Het doel is om verschillende perspectieven te belichten, zowel van de zorgverlener als van de patiënt.

Dus heeft jouw instelling mooie verhalen over bijvoorbeeld ziekenhuizen, farmaceutische of geneeskundige innovaties, zorg in de voormalige koloniën of de veranderende kijk op het menselijk lichaam? Stuur je bijdrage uiterlijk vrijdag 3 februari naar redactie@geheugenvannederland.nl. Begin maart komen de eerste posts online. En heb je vragen of wil overleggen over een bijdrage, stuur dan een bericht naar het eerder genoemde mailadres.

Op de hoogte blijven?