Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed in de praktijk

21 september 2021


H

Heb je als erfgoedorganisatie je site ingericht volgens een van de acht Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed, dan wil je het succes daarvan kunnen meten. Maar hoe werkt dat nou, zo’n meting? We namen de proef op de som bij MijnGelderland.nl en ErfgoedBrabant.nl.


Beeld: geralt via Pixabay

Iedereen vertoont op erfgoedsites op verschillende momenten verschillende soorten zoekgedrag. Dit inzicht heeft geleid tot acht Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed. Het NDE-project ‘Ontwikkelen functionele specificaties per Gedragsprofiel Digitaal Erfgoed’ heeft onlangs een handreiking opgeleverd die laat zien welke eisen elk profiel stelt aan de content en lay-out van een erfgoedsite.

Gelijktijdig startte een pilot waarbij is gekeken hoe je de inzet van gedragsprofielen op een erfgoedsite kan meten. Voor deze meting werd een combinatie van een online vragenlijst en Google Analytics gebruikt.

Resultaten samengevat

De gedragsprofielen ‘Gericht informatie verwerven’ en ‘Browsen & ontdekken’ zijn samen goed voor meer dan 80 procent van het gedrag van de respondenten op MijnGelderland.nl en ErfgoedBrabant.nl tijdens de meting.

Voor de twee bovengenoemde gedragsprofielen werden een paar verschillen gevonden:

  • De sessieduur van respondenten die passen binnen het Gedragsprofiel ‘Gericht informatie verwerven’ is gemiddeld korter dan die van ‘Browsen & ontdekken’. Ook heeft het een lager aantal bekeken pagina’s per sessie.
  • Beide gedragsprofielen lijken van elkaar te verschillen op basis van de referral site (de verwijzende site). De gegevens geven aan dat respondenten die via een zoekmachine binnenkomen vaker op de site zelf zoeken (dus ‘Gericht informatie verwerven’). Diegenen die direct of via Facebook de sites benaderen, volgen vaker het Gedragsprofiel ‘Browsen en Ontdekken’.

‘Voor het eerst hebben we in deze pilot de combinatie van een online vragenlijst en Google Analytics gebruikt om de inzet van de gedragsprofielen te meten,’ vertelt projectleider Maurits van der Graaf. ‘Door de beperkte omvang van het onderzoek zijn de conclusies nog niet erg hard. Daarom luidt het advies om met de combinatie van een online vragenlijst en Google Analytics het gedrag van gebruikers op erfgoedsites nog verder te gaan onderzoeken. Het uiteindelijke doel is dat we goede meetinstrumenten hebben om te toetsen dat erfgoedsites voor de gebruikers optimaal zijn ingericht.’

Op de hoogte blijven?