Eerste stap gezet in mogelijke open source technologie voor het beheren van erfgoedinformatie

20 mei 2021


T

Tim Berners-Lee, grondlegger van het internet, wil met zijn Solid-technologie particulieren en bedrijven de macht over hun data (terug)geven. Het erfgoedveld onderzoekt of deze technologie ook te gebruiken is om erfgoedinformatie op te slaan en te beheren. Een demoversie voor kleinere instellingen komt er binnenkort aan.


Beeld: InstagramFOTOGRAFIN via pixabay

Dit is Solid

De Engelse informaticus en grondlegger van het internet Tim Berners-Lee vindt dat het huidige web te centraal georganiseerd is en te afhankelijk is geworden van techbedrijven als Google en Facebook. In ruil voor hun diensten eisen deze bedrijven van gebruikers persoonlijke gegevens. Solid (social linked data) moet daar verandering in brengen. Het bestaat uit een verzameling webprotocollen waarmee data gemakkelijk uitgewisseld kan worden. De data bevindt zich in een ‘kluis’, de zogenaamde pod (personal online data store). De eindgebruiker blijft eigenaar van de data en bepaalt wie ze kan inzien of gebruiken.

Innovatieproject

Is de Solid-technologie ook geschikt voor het opslaan van erfgoedinformatie? Binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed onderzoeken de Koninklijke Bibliotheek, Erfgoed Brabant, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Meemoo en het Platform Linked Data Nederland de mogelijkheden. In een innovatieproject, gesubsidieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, kijken zij of de technologie kleinere erfgoedinstellingen kan helpen bij het vastleggen van hun erfgoedinformatie. Maar ook bij de volgende stap: deze informatie publiceren als linked open data, waardoor mens en machine de gegevens beter kunnen vinden. Het uitgangspunt is open source-software waarmee de kleinere erfgoedinstellingen hun erfgoedinformatie kunnen opslaan en beheren.

Digita bouwt een prototype

Inmiddels liggen er verschillende schermvoorbeelden, zogenaamde wireframes, om na te gaan hoe een erfgoedinstelling met deze software informatie over een foto of een bidprentje zou kunnen invoeren. Kern is dat alle gegevens automatisch worden opgeslagen als linked open data. Ook kan een een instelling met de software eenvoudig een koppeling maken met externe terminologiebronnen zoals de thesaurus RKD artists. Zo is de instelling goed voorbereid om met haar informatie opgenomen te worden in andere platformen. En kan een instelling bijvoorbeeld makkelijk aansluiten op het Netwerk Oorlogsbronnen.

Dit is het ideale plaatje, maar gaat het ook werken? In opdracht van de deelnemende instellingen bouwt het Vlaamse bedrijf Digita nu een prototype. In juni volgt een demoversie. Op basis van dit prototype en de opgedane ervaringen bepalen de instellingen of met de Solid-technologie een volwaardige werkomgeving voor kleinere erfgoedinstellingen kan worden ontwikkeld.

Gerelateerd nieuws