Onderzoek naar Solid, tool voor kleine erfgoedorganisaties

9 juli 2020


K

leine erfgoedorganisaties kunnen in de toekomst gebruik gaan maken van Solid, een tool om hun gegevens op het web te onderhouden en te publiceren. Tenminste, dat gaan de Koninklijke Bibliotheek, Netwerk Digitaal Erfgoed, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Erfgoed Brabant in een project uitzoeken. Onlangs kregen ze hiervoor een bijdrage vanuit het Innovatiebudget 2020 van BZK. In een Q&A licht Enno Meijers, domeinmanager NDE-Bruikbaar, het project toe.


Wat is Solid precies?

‘Eerst iets over de bedenker ervan: de Engelse informaticus Tim Berners-Lee. Hij heeft de grondslagen gelegd voor het wereldwijde web en is rond 2000 gestart met het aanjagen van linked data. Hij vindt dat het huidige web nu te centraal georganiseerd is en te afhankelijk is geworden van grote techbedrijven als Google en Facebook. In ruil voor hun diensten eisen deze bedrijven van gebruikers persoonlijke gegevens. Met Solid (social linked data) wil Berners-Lee gebruikers de mogelijkheid bieden om het web weer te gaan gebruiken zoals het ooit bedoeld was.’

Jullie project richt zich op kleine erfgoedinstellingen. Waarom juist deze groep?

‘Bij de uitvoering van het NDE-programma zien we het volgende: de grotere instellingen zullen, vaak met hulp van hun leverancier, er op termijn wel in slagen om hun informatie beter bruikbaar in het web te publiceren. En zo beter zichtbaar en herkenbaar te worden. Voor kleine erfgoedinstellingen als historische verenigingen en heemkundekringen is deze omslag veel lastiger te maken.’

‘Deze instellingen zullen steeds afhankelijker worden van de diensten van grote platformen voor hun zichtbaarheid. Met de Solid-benadering kunnen we ze een eigen online opslagomgeving bieden waar ze zelf de regie over hebben. En tegelijkertijd is hun informatie via linked data direct bruikbaar en verbonden in het web.’

Kan dat nu al?

‘Zover zijn we nog niet, daarvoor gaan we dit project uitvoeren. De opslagomgeving, de personal online datastore (pod), is al beschikbaar maar moet nog verder voor de opslag van dit soort erfgoedinformatie verfijnd worden. Verder is het belangrijk dat instellingen er zo eenvoudig mogelijk mee kunnen werken; daarvoor zal een aparte gebruikersinterface ontwikkeld worden. Dit doen we samen met ontwikkelaars uit het erfgoedveld, maar ook andere partners. Denk aan Erfgoed Brabant, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Platform Linked Data Nederland.‘

Waarom zou je als erfgoedinstelling meedoen aan dit project?

‘Als het project slaagt, dan kunnen kleine erfgoedorganisaties eenvoudig aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen. Via de linked data-techniek wordt het voor hen veel eenvoudiger om verbinding te maken met andere relevante erfgoedinformatie. Om je collectie te verrijken of juist makkelijker zichtbaar te worden op andere plaatsen op het web. Zie voor een inspirerend voorbeeld ons nieuwe linked data-filmpje.’

Gerelateerd nieuws