Bibliotheek UvA/HvA en Allard Pierson scharen zich achter NDE-Manifest

28 november 2022


H

Het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed werd vandaag ondertekend door Allard Pierson-directeur Els van der Plas en Bibliotheek UvA/HvA-directeur Gerard Nijsten. Over de reden om het manifest te ondertekenen vertelt Marjolein Beumer, UvA-sectorhoofd Digitale Diensten.


Foto van Els van der Plas en Gerard Nijsten die het NDE-manifest ondertekenen

Allard Pierson-directeur Els van der Plas en Bibliotheek UvA/HvA-directeur Gerard Nijsten. Foto: Alyssa van Heyst Photography

‘Een student heeft onlangs een onderzoekje gedaan hoe met behulp van AI collectiedata kan worden geclusterd. Het is een van de vele stappen die we als Bibliotheek UvA/HvA zetten in onze digitale transformatie,’ vertelt Marjolein Beumer, Sectorhoofd Digitale Diensten bij de Universiteit van Amsterdam. ‘Dit doen we samen met studenten en onderzoekers van de verschillende faculteiten.’

‘Het einddoel is dat onze drie doelgroepen – studenten, onderzoekers en bezoekers van het Allard Pierson – makkelijk via de website of een app kunnen zoeken in alle collecties die we in huis hebben. De collectiedata gaan we hiervoor als linked open data beschikbaar stellen. En als het om ons erfgoed gaat, kijken we daarbij goed naar de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.’

Erfgoedcollecties

Het Allard Pierson beheert, ontsluit en presenteert de erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam; onuitputtelijke bronnen voor onderzoek, onderwijs en inspiratie. Tot die collecties behoren onder meer archeologie, Joodse cultuurgeschiedenis, grafische vormgeving, kerk- en religiegeschiedenis, kaarten en atlassen, geneeskunde en de uitvoerende kunsten. Ook de Artis Bibliotheek en het Computermuseum behoren tot de collecties van het Allard Pierson.

AI ontsluit erfgoed

In verschillende projecten op het gebied van erfgoed wordt geëxperimenteerd met de inzet van AI. ‘Zo kijken we hoe AI kan bijdragen aan de ontsluiting van de oude kaartencollectie. Verder werken we samen met Badisches Landesmuseum Karlsruhe aan de open source AI-tool xCurator. Hiermee kunnen gebruikers straks niet alleen beter zoeken door erfgoedcollecties en data, maar ook ermee aan de slag gaan.’

3D-scans

‘Ook leuk om te noemen is De Geheimen van het Pottenbakkerswiel, die nu nog als digitale expositie te zien is. Als bezoeker ontdek je welke nieuwe methoden en technieken archeologen van de Universiteit van Amsterdam gebruiken om aardewerk uit de oudheid te onderzoeken. Een paar archeologen hebben 3D-scans gemaakt van pottenscherven en hebben daar analyses op losgelaten. Ook hebben ze allerlei 3D-reconstructies gemaakt om te kijken hoe een aardewerken pot nu is gemaakt.’

Samenwerking centraal

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed is niet alleen een strategie voor digitalisering, maar vooral ook een strategie voor samenwerking. En Marjolein heeft in haar hele carrière ervaren dat samenwerking het sleutelwoord is voor succes. ‘Daarom werken we ook samen met bijvoorbeeld Badisches Landesmuseum Karlsruhe. En willen we resultaten uit onze projecten ook delen met het veld. In je eentje kom je echt niet verder.’

Manifest

In het Netwerk Digitaal Erfgoed werken de kunstensector, de creatieve industrie, erfgoedpartijen en vele andere partners samen om erfgoed naar de gebruikers te brengen. De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, samengevat in het manifest, met de gezamenlijke doelstellingen vormt hierbij de leidraad. Staat jouw organisatie hier ook achter, laat het weten via info@netwerkdigitaalerfgoed.nl. Benieuwd wie het manifest al onderschreven hebben?

Neem hier een kijkje

Op de hoogte blijven?