Nederlandse Kastelenstichting ondertekent als 100ste instelling het NDE-manifest

20 april 2021


N

Niet alleen heeft de minister van OCW de nieuwe Nationale Strategie Digitaal Erfgoed ondertekend, ook hebben al vele organisaties laten zien dat ze achter de uitgangspunten van het bijbehorende manifest staan. De Nederlandse Kastelenstichting sluit zich als nummer 100 aan in de rij van ondertekenaars. Kersverse bestuursvoorzitter Robert Quarles van Ufford heeft grote ambities. Zo wil hij het digitaal erfgoed van kastelen en buitenplaatsen in Nederland beter beheren en beschikbaar stellen.


Foto van Anniek Meinders, Robert Quarles van Ufford en Heidi van Limburg Stirum met het ondertekende NDE-manifest

V.l.n.r.: bestuurslid Anniek Meinders, bestuursvoorzitter Robert Quarles van Ufford en directeur Heidi van Limburg Stirum

Pleitbezorger voor kastelen en buitenplaatsen

De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) wil van kenniscentrum uitgroeien tot een kennis gedreven pleitbezorger voor het behoud van kastelen en buitenplaatsen. Bestuursvoorzitter Robert Quarles van Ufford vertelt over de online kennisbank: ‘De uitdaging is nu om alle artikelen, dossiers, boeken en beeldmateriaal over het monumentale erfgoed met de hulp van experts en vrijwilligers (nog) beter digitaal te ontsluiten. Zo kunnen betrokkenen deze kennis effectiever inzetten bij vraagstukken die zich nu bij de monumenten voordoen.’

Veel geleerd van NDE-project

Het centraal stellen van online gebruiksvriendelijkheid is essentieel, vindt ook NKS-directeur Heidi van Limburg Stirum. Daarom heeft zij met collega Janneke van Dijk, projectleider Dag van het Kasteel, deelgenomen aan de NDE-denktanksessie Klantinzicht. Zij hebben feedback gegeven op het resultaat hiervan, de handleiding Maak je erfgoedsite gebruiksvriendelijk. Heidi: ‘Door onze betrokkenheid bij dit denkproces hebben we veel geleerd, lessen die we nu inzetten voor onze eigen website en waar mogelijk naar onze achterban.’

Zuinig op erfgoedinformatie

Beheerders, gebruikers en andere stakeholders van kastelen en buitenplaatsen hebben in de loop der tijd veel over de gebouwen geschreven en gedocumenteerd. ‘Doordat deze monumenten in het verleden vaak te maken hebben gekregen met plunderingen, oorlogen en brand, is helaas veel verloren gegaan. Daarom moeten we extra zuinig zijn op wat we nog hebben,’ zegt Robert.

Veel grotere kastelen hebben hun documentatie ondergebracht bij regionale archieven, die het vaak ook digitaliseren. ‘Maar,’ vervolgt Robert, ‘sommige houden het materiaal in eigen beheer, om verschillende redenen. Omdat dit op de lange termijn niet heel duurzaam is, gaan we hier werk van maken. We streven ernaar dat alles in samenhang met gerelateerde informatie en ander erfgoed bewaard, gepresenteerd en gebruikt kan worden.’

Het manifest

Het uitgangspunt van het Netwerk Digitaal Erfgoed is dat de erfgoedsector alleen het maximale uit digitaal erfgoed kan halen als alle partijen hierin samen optrekken. Staat jouw organisatie hier ook achter of zien wie het manifest al onderschreven hebben? Laat het weten per info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Op de hoogte blijven?