Artikel over gebruik van digitaal erfgoed in Archievenblad

28 februari 2019


H

Het Archievenblad richt zich in 2019 op het archief dat midden in de samenleving staat. In het februarinummer staat een artikel over onderzoek van het Netwerk Digitaal Erfgoed naar manieren waarop mensen digitale erfgoedcollecties (willen) gebruiken.


Waarom onderzoek naar gebruikers?

Het Netwerk Digitaal Erfgoed voert de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed uit die in 2015 werd gepubliceerd. Daarin staan de gebruikers en hun vraag centraal. Maar kennen wij als erfgoedsector die vraag? In het werkprogramma Digitaal Erfgoed Zichtbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed willen we die vraag beantwoorden door te onderzoeken hoe mensen gebruik (willen) maken van digitaal erfgoed, en welke wensen en eisen zij daarbij hebben. Iemand die bijvoorbeeld voor zijn of haar vertier wat wil browsen moet anders bediend worden (met onder andere content op YouTube en zoeksuggesties) dan iemand die een specifiek document zoekt en geholpen is met bijvoorbeeld een uitgebreid zoekscherm op een website van een erfgoedinstelling zelf.

Het artikel geeft een tussenstand van het onderzoek. De komende jaren worden de gebruiksprofielen verfijnd op basis van vervolgonderzoek.

Artikelenreeks

Dit artikel is het derde in een reeks artikelen over het Netwerk Digitaal Erfgoed. Eerder verscheen een artikel over een netwerk van erfgoedinformatie en een artikel over digitale archieven in Nederland.

 

Op de hoogte blijven?