Op vrijdagmiddag 21 januari trappen we het jaar af met het online Digitaal Erfgoed Nieuwjaarsevent. Ben je er ook bij? De rode draad tijdens het event is de stand van digitaal erfgoed in Nederland. Wat hebben we afgelopen jaren gerealiseerd? Hoe passen we het nu toe? Wat hebben we nog nodig? En hoe gaan we dat regelen?

In een vol en bruisend uur kijken we vooruit naar de belangrijkste thema’s die voor ons liggen en wat deze kunnen betekenen in het dagelijks werk. Denk daarbij aan het gebruik van technologie, samenwerking over sectoren heen en meer betekenis geven aan erfgoed voor gebruikers en makers. Met voorbeelden uit de praktijk laten we mogelijkheden zien en helpen we elkaar met de concretisering daarvan.

Vanuit de monumentale Bibliotheek Utrecht delen verschillende gasten hun inspirerende blik en gaan in gesprek over de stand van het digitaal erfgoed. Volg de presentaties en gesprekken online tussen 14.00 en 15.00 uur en doe mee via de chat.

Programma

  • Welkom en inleiding door Kim Visser en Wilbert Helmus
  • Presentatie van onderzoek Stand van het Nederlands Digitaal Erfgoed 2021. Meer dan 600 instellingen hebben hiervoor vragen beantwoord over de beschikbaarheid, toegankelijkheid, vindbaarheid en gebruik van Nederlands digitaal erfgoed in de afgelopen drie jaar (2019-2021). Door Max Kemman (Dialogic)
  • Reacties door mensen uit het erfgoedveld op de stand van digitaal erfgoed in Nederland
  • José van Dijck (Universiteit Utrecht) en Martijn Kleppe (Koninklijke Bibliotheek) in gesprek over digitaal erfgoed en het publiek domein
  • AI in de praktijk: Michel de Gruijter over het project Krant en foto’s; met kunstmatige intelligentie wordt de rijkdom van persfotoarchieven ontsloten
  • Aanbieding Position paper De Kunst van AI voor iedereen. De verbindende kracht van cultuur en media aan Barbera Wolfensberger (ministerie van OCW). Door Eppo van Nispen tot Sevenaer (AI Coalitie)
  • Anton Cruysheer (Landschap Erfgoed Utrecht) kijkt vanuit zijn perspectief van Landschap Erfgoed Utrecht naar de ontwikkelingen in digitaal erfgoed
  • Mini-docu over het project ‘De Noorse Cyclus’. Over de totstandkoming van een fris en funky jazzstuk uit de archieven de Wereldomroep. Door  Nederlands Jazz Archief en Podiumkunst.net
  • Afsluiting door Afelonne Doek
  • Muzikale afsluiting: jazz-band Eric Ineke & The Frans Elsen Factor

Voor wie

Het Nieuwjaarsevent is er voor alle professionals en vrijwilligers binnen de erfgoedsector, ontwerpsector, digitale cultuur en podiumkunsten. Bijvoorbeeld mensen die verantwoordelijk zijn voor de digitalisering, collectiebeheer of medewerkers die zich bezighouden met communicatie en publiekszaken. Ook cultuurmakers, journalisten, onderzoekers/studenten en andere professionals zijn van harte welkom.

Het Digitaal Erfgoed Nieuwjaarsevent wordt georganiseerd door Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur, Podiumkunst.net en alle samenwerkende organisaties in het Netwerk Digitaal Erfgoed.