Eppo van Nispen tot Sevenaer

Directeur Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Voorzitter werkgroep Cultuur en Media van de Nederlandse AI Coalitie