Max Kemman

Onderzoeker en adviseur bij Dialogic


Max Kemman is werkzaam bij Dialogic als onderzoeker en adviseur. Hij is actief op het gebied van wetenschap, hoger onderwijs en Open Science.

In opdracht van het ministerie van OC&W onderzocht hij hoe de beschikbaarheid, toegankelijkheid, vindbaarheid en gebruik van Nederlands digitaal erfgoed zich in de afgelopen drie jaar (2019-2021) heeft ontwikkeld. De uitkomsten van dit onderzoek presenteert hij tijdens het Digitaal Erfgoed Nieuwjaarsevent.