Houdbaar


Duurzaamheidsbeleid

Digitale informatie is erg kwetsbaar. De uitdagingen bij het duurzaam toegankelijk houden ervan zijn groot en de risico’s op informatieverlies hoog. In deze programmalijn van Digitaal Erfgoed Houdbaar werken organisaties samen om beleid te formuleren en helpen ze elkaar bij het toepassen ervan.

Meer dan techniek alleen

Het duurzaam toegankelijk houden van informatie vraagt veel van de verantwoordelijke instellingen. Maatregelen om verlies van informatie te voorkomen zijn vaak technisch van aard. Je hebt daaromheen goede infrastructuur nodig om digitale informatie te bewaren en de toegang te garanderen. Denk bijvoorbeeld aan veilige opslag, een e-depotsysteem en informatiebeveiliging.

Maar systemen alleen zijn niet voldoende, technische maatregelen zullen gebaseerd moeten zijn op beleid. In de programmalijn Duurzaamheidsbeleid draait het om het ontwikkelen van instrumenten die erfgoedinstellingen helpen bij het opstellen en uitvoeren van beleid en het delen van kennis hierover.

Wat willen we bereiken?

Wat het doel is van het duurzaam beheren van digitale informatie en welke doelgroepen(en) je daarmee bedient, moet heel helder zijn. Dit bepaalt in grote mate de inrichting van je digitale archiveringactiviteiten en je organisatie, plus welke kennis je daarbij nodig hebt. Binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed ontwikkelen instellingen instrumenten die ze hierbij helpen.

  • De Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid biedt hulp bij het opstellen van zo’n duurzaamheidsbeleid.
  • De Wegwijzer Voorkeursformaten biedt een overzicht van bestandsformaten die bij erfgoedinstellingen in gebruik zijn. Ook is het een hulpmiddel bij het maken van keuzes voor het gebruik van voorkeursformaten als onderdeel van een duurzaamheidsbeleid.
  • De Wegwijzer Certificering ondersteunt instellingen bij het opzetten en uitvoeren van een certificeringtraject. Met behulp van het kostprijsmodel kan inzicht verworven worden in de kosten van de activiteiten die nodig zijn voor het beheer en behoud van digitale informatie.
  • Het Big Picture-model biedt inzicht in het geheel van beleid, kosten en infrastructuur en is een hulpmiddel bij het maken van keuzes.
  • Met de Preservation Watch-functie bewaken we de ontwikkelingen die van belang zijn bij duurzame toegang.

Meer weten over Duurzaamheidsbeleid?

Neem contact op met Tamara van Zwol, netwerkcoördinator Digitaal Erfgoed Houdbaar