Bruikbaar


Bruikbare diensten

De programmalijn Bruikbare diensten bouwt voort op de resultaten uit de programmalijnen Bruikbare bronnen en Bruikbare netwerken. We onderzoeken de toepassing van nieuwe technologie├źn, zodat erfgoedinstellingen vanuit een meer decentrale infrastructuur rijkere kennisdiensten kunnen aanbieden. Daarmee kunnen de instellingen de gebruiker beter op maat bedienen.

Onderzoek en experiment is nodig om een basisinfrastructuur op te bouwen waarmee de verzamelde kennis (bruikbare databronnen in bruikbare netwerken) in het erfgoeddomein vindbaar gemaakt kan worden. In deze programmalijn wordt de haalbaarheid van het gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie onderzocht en getoetst aan de praktijk. In het gedistribueerd netwerk is de databron leidend, wijzigingen in die bron of zelfs nieuwe bronnen worden eenvoudig aangemeld en verwerkt op relevante plaatsen. Dit vraagt om een decentrale informatiearchitectuur waarbij slimme componenten wijzigingen verwerken en doorsturen naar andere componenten. Een dergelijke architectuur haakt in op bredere ontwikkelingen op het web rondom decentralisatie en gedistribueerde netwerken.

Wat willen we bereiken?

Met deze programmalijn streven we de volgende doelen na:

  • Basisinfrastructuur van verzamelde kennis
    Op basis van de resultaten van de programmalijnen Bruikbare bronnen en Bruikbare netwerken realiseren we op termijn een basisinfrastructuur waarmee de verzamelde kennis in het erfgoeddomein vindbaar gemaakt kan worden. Waar mogelijk worden verbindingen gemaakt met externe knowlegde graphs zoals bij CLARIAH, Europeana, Wikidata en DBpedia.
  • Onderzoek naar knowledge graphs en decentralisatie
    In de afgelopen periode is gewerkt aan het verkennen van de ontwikkelingen op het gebied van knowledge graphs (semantisch web) en decentralisatie. Dit heeft geleid tot het opstarten van of deelnemen aan een aantal onderzoeksprojecten en haalbaarheidsstudies. Deze zullen in de komende jaren resultaten opleveren om deze programmalijn verder uit te bouwen.
  • Visie op gedistribueerde infrastructuur
    Op basis van de onderzoeksresultaten ontwikkelen we een visie voor het realiseren van een gedistribueerde infrastructuur. Met deze infrastructuur kan informatie direct bij de bron gevonden worden zonder tussenkomst van centrale platformen die informatie verzamelen en ontsluiten.

Wil je meer weten over de programmalijn Bruikbare diensten?

Neem contact op met Enno Meijers, Chief Technology Officer