Workshop PREMIS/METS

  • Woensdag 19 mei 2021

  • Online

  • 14.30-16.30 uur


A

Als onderdeel van de Thematiendaagse Metadata organiseert het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) een workshop over PREMIS en METS. Tijdens deze workshop hoor je alles over deze standaarden voor metadata, wat de relatie is met Metagegevens Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO) en ga je zelf aan de slag met een metadataset.


Voor digitaal materiaal is PREMIS (PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata) de metadatastandaard. Deze standaard schrijft voor hoe je alle relevante acties ten aanzien van het digitale object, betrokken softwaretools, menselijke acties en de rechtensituatie in samenhang kunt documenteren. Al die acties leveren zogeheten preserveringsmetadata op. METS is een veelgebruikte uitwisselingsstandaard voor metadata. METS kan gebruikmaken van de PREMIS-standaard.

De workshop zal bestaan uit een informerend deel (wat is PREMIS, wie gebruikt het, wat zijn praktijkvoorbeelden) en een participatief deel middels enkele opdrachten.

Aan het einde van de workshop volgt een kort resumé, waarbij ook de verbinding met Metagegevens Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO) wordt gelegd.

Gerelateerde evenementen

De Metadata10Daagse

Het begrip ‘metadata’ zal bij veel mensen niet meteen het hart sneller doen kloppen, ook niet bij vakgenoten. Vaak komen we niet verder dan registratiegegevens…

Webinar

Woensdag 12 t/m vrijdag 21 mei 2021

Online

14:00

    Implementatie