Webinar Bruikbare Toegang

  • Dinsdag 16 februari 2021

  • online

  • 11.00-12.30 uur


O

p 16 februari wordt vanuit de KIA-Kennisplatforms E-depot en Toegang tot data de vijfde sessie georganiseerd uit de webinarreeks ‘Toegankelijkheid organiseren’. Enno Meijers, domeinmanager NDE-Bruikbaar, licht toe hoe binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) wordt gewerkt aan het bruikbaar maken van informatie, netwerken en diensten. En welke belangrijke rol linked data daarin speelt.


Linking Open Data cloud diagram, door Richard Cyganiak en Anja Jentzsch

Programma

  • 10.45 uur – Inloop in de Webex-omgeving
  • 11.00 uur – Opening door de dagvoorzitter
  • 11.05 uur – Enno Meijers over bruikbare toegangen
  • 12.25 uur – Afsluiting door de dagvoorzitter

Enno Meijers zal in dit webinar vertellen hoe binnen het NDE wordt gewerkt aan:

  • het beter bruikbaar maken van de informatie bij de erfgoedinstellingen
  • het beter bruikbaar maken van de netwerken waarin erfgoedinformatie wordt verzameld
  • het beter bruikbaar maken van de diensten die op deze verzamelingen worden gebouwd

De linked data-principes vormen hierbij een centraal uitgangspunt.

Ook geeft Enno een overzicht van de specificaties, software en implementatietrajecten die tot op heden in het kader van het programma NDE-Bruikbaar zijn ontwikkeld en uitgevoerd. Bovendien wordt tijdens deze sessie een link gelegd met duurzame toegankelijkheid, zodat de informatie en netwerken ook in de toekomst bruikbaar blijven.

De presentatie duurt ongeveer drie kwartier; vervolgens is er tijd voor vragen en discussie.

Meer informatie

Meer informatie over het webinar en aanmelden is te vinden op kia.pleio.nl/events/.

Gerelateerde evenementen