Open Archief

  • Dinsdag 22 juni 2021

  • Online

  • 10.00-16.00 uur


H

oe verhoudt artistieke vrijheid zich tot creatief hergebruik? Heeft kunst invloed op de werkwijze van institutionele archieven? Hoe ‘open’ moet een collectie zijn? Tijdens het online symposium van Open Archief gaan sprekers en deelnemers in op de artistieke kant van het beschikbaar stellen van archiefmateriaal.


Experts als Mariana Lanari (Amsterdam School of Heritage, Memory and Material Culture) en Stefan Dickers (Bishopsgate Institute) bespreken in verschillende sessies thema’s als onderzoek, hergebruik, auteursrecht, het openstellen van archieven en herinterpretatie van de geschiedenis. Hoe kunnen instellingen toegankelijker worden, en wat kunnen ze leren van het creatief hergebruik van hun collecties?

Dit is het Open Archief

Open Archief is een project van Het Nieuwe Instituut, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. In dit programma gaan drie makers op zoek naar nieuwe verhalen in digitale collecties, met als eindresultaat een nieuw mediawerk. Open Archief wil met het project zowel makers als archiefhoudende instellingen kennis laten maken met creatief hergebruik, met de mogelijkheden, hindernissen en valkuilen.

Gerelateerde evenementen