Onderwijsprogramma Duurzaam Digitaal Erfgoed

  • 12 en 19 maart, 23 april en 28 mei 2021

  • Online

  • Eerste dag 12.00-16.30 uur, volgende dagen 9.30-16.30 uur


W

at zijn de trends rondom digitalisering van erfgoed? Hoe ziet de huidige praktijk eruit? Hoe vinden de selectieprocessen plaats? En wat biedt de toekomst van digitalisering? Op deze en andere vragen krijg je antwoord in het nieuwe onderwijsprogramma Duurzaam Digitaal Erfgoed, verzorgd door de Radboud Academy en partners.


Beeld: Fragment van het Winterstuk van Bernardus van Clairvaux in het handschrift. Universiteitsbibliotheek Gent; CC BY-SA 4.0

Duurzaam Digitaal Erfgoed verkent in drie modules de manieren waarop erfgoedprofessionals adequaat kunnen inspelen op de digitale revolutie. De eerste module vertrekt vanuit de alledaagse beroepspraktijk; hierbij wordt een koppeling gemaakt tussen de drie NDE-basisprincipes van Digitaal Erfgoed Houdbaar, Digitaal Erfgoed Zichtbaar en Digitaal Erfgoed Bruikbaar. De tweede module kijkt vooral naar de specialistische kennis die vereist is bij het processen van digitalisering. In de derde module staan vooral reflectie en theorievorming centraal.

Doelgroep

Het programma is ontwikkeld door Radboud Academy met wetenschappers van de Radboud Universiteit, in samenwerking met Radboud Erfgoed, de Faculteit der Letteren en verschillende partners uit de erfgoedsector. De modules vinden plaats op 12 en 19 maart, 23 april en 28 mei. Vooralsnog vinden alle modules online plaats.

Tot de doelgroep worden met name erfgoedorganisaties en -professionals gerekend. De behandelde onderwerpen en vraagstukken hebben betrekking op zowel de praktijk van digitalisering van erfgoed als op de strategische en organisatorische aspecten daarvan.

Gerelateerde evenementen