NDE-vragenuur: Kostprijsmodel digitale duurzaamheid

  • donderdag 25 november 2021

  • Online

  • 11:00 - 12:00 uur


W

il je inzicht krijgen in de kosten van digitale preservering? Dan kun je het Kostprijsmodel digitale duurzaamheid gebruiken. In het vragenuur van 25 november vertelt Daniel Steinmeier van de Koninklijke Bibliotheek meer over dit model en hoe het past in de CoreTrustSeal-certificering. Sluit vrijblijvend aan via zoom.us/j/99332281218.


Jørgen Stamp digitalbevaring.dk CC BY 2.5 Denmark

Kosten als randvoorwaarde

Bij digitale preservering wordt snel gedacht aan het omzetten van verouderde formaten, maar er zijn ook veel randvoorwaarden die geregeld moeten zijn om te voldoen aan de eisen voor een betrouwbaar digitaal archief. Een voorbeeld hiervan zijn kosten. Inzicht in kosten is belangrijk om te laten zien wat er nodig is voor preservering. Welke kosten maak je wanneer? Wat zijn incidentele en wat zijn structurele kosten? Zijn er momenten of activiteiten waarbij het kosteneffectiever is om samen te werken? Het Netwerk Digitaal Erfgoed ontwikkelde het Kostprijsmodel dat gebruikers de kans geeft om technische, personele en organisatorische kosten in kaart te brengen aan de hand van verschillende thema’s die belangrijk zijn voor duurzaamheid.

Kostprijsmodel en CTS-certificering

Het Kostprijsmodel digitale duurzaamheid is recent in beheer genomen door de Koninklijke Bibliotheek. In dit vragenuur gaat Daniel Steinmeier, Digital Preservation Officer bij de KB, in op het doel van het model en hoe dat past binnen de eisen van betrouwbare digitale archieven en CoreTrustSeal-certificering.

NDE-vragenuur

Het online vragenuur van het Netwerk Digitaal Erfgoed is bij uitstek een plek om ervaringen en kennis laagdrempelig te delen. Elke keer staat een ander onderwerp rondom digitaal erfgoed centraal. Experts schuiven aan om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Je kunt tweewekelijks op donderdag tussen 11 en 12 uur aanhaken, je bent van harte uitgenodigd. Aanmelden voor het vragenuur hoeft niet, sluit gewoon aan via zoom.us/j/99332281218.