Erfgoedlab II. Digitaal dekoloniseren met archiefcollecties

  • Donderdag 13 januari 2022

  • Online

  • 14.30 - 16.30 uur


B

egin 2021 vond het eerste Heritage Lab plaats. Het tweede Erfgoedlab Digitaal Dekoloniseren in 2022 kijkt in het bijzonder naar archiefcollecties. Samen met partners uit het Netwerk Digitaal Erfgoed en de Universiteit van Amsterdam biedt de Reinwardt Academie een reeks interactieve webinars met inspirerende sprekers, praktische tools en op de praktijk toegepaste denkoefeningen.


Afbeelding: undraw.co

De gezamenlijke leergang wordt gevoed door veel onderlinge uitwisseling uit je eigen praktijk. Iedereen die met archiefcollecties of documentair erfgoed te maken heeft is welkom, van ICT’er tot communicatieadviseur. Deze cursus is bedoeld voor mensen die zich praktisch willen oriënteren rondom dekoloniseren en meer willen leren over wat ze zelf kunnen doen.

Aan het eind van de cursus weet jij hoe je in je dagelijkse praktijk inclusiever kunt werken en kritisch kunt kijken naar omschrijvingen, perspectieven en systemen. De training wordt afgesloten met een webinar waarin de deelnemers de uitkomsten presenteren aan elkaar en elkaars collega’s.

De cursus vindt plaats op 13, 20 en 27 januari en 3 februari 2022; het afsluitende webinar is op 17 februari.

Dit leerden cursisten van Heritage Lab ‘Digitaal Dekoloniseren’

Afgelopen februari ging een twintigtal erfgoedprofessionals tijdens de cursus ‘Digitaal Dekoloniseren’ aan de slag met dekolonisatie, diversiteit en inclusie. Twee cursisten vertellen over de lessons learned.

Lees het artikel

Gerelateerde evenementen