Erfgoeddag: Geschiedenis voor de toekomst

  • Donderdag 3 november 2022

  • Museumpark Archeon, Alphen aan den Rijn

  • 10.00-17.30 uur


H

oe houden we erfgoed en geschiedenis ook voor nieuwe generaties en nieuwe groepen interessant en beleefbaar? Daarover gaat de Erfgoeddag 2022, het jaarlijkse congres van Erfgoedhuis Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland.


Op deze dag zal cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers onze geest scherpen met de vraag wat dat nou precies behelst, de geschiedenis voor latere generaties proberen te bewaren. Verder bespreekt Anita Blom, architectuurhistoricus bij RCE, het thema ‘Gebouwd erfgoed van de toekomst’. Daarvoor kijkt zij naar de manier waarop er met de wederopbouw-architectuur van de jaren ’50 en ’60 wordt omgegaan. En publicist en wetenschapsjournalist Jona Lendering neemt de Romeinse tijd door: wat weten we eigenlijk van die Romeinen en wat kúnnen we wel en niet weten?  De middag zal gevuld zijn met diverse deelsessies.

Gerelateerde evenementen