DENs Digitale Transformatie Conferentie

  • Maandag 31 mei t/m vrijdag 4 juni 2021

  • Online

  • 9.00


V

Van 31 mei t/m 4 juni is DENs ‘Digitale Transformatie Conferentie; Naar een hybride culturele praktijk’. Een week lang inspiratie, informatie en kennis over digitale transformatie voor iedereen die cultuur maakt.  In vijf programmalijnen komen analyse, discussie inzichten en handvatten op het gebied van digitale transformatie aan bod.


Tracks

De week van DEN is opgebouwd rondom vijf tracks die alle aspecten van digitale transformatie in de cultuursector omvatten.

Create

De track Create focust op hoe digitalisering makers  in staat stelt om nieuwe verhalen te vertellen, zoals door een voorstelling, een concert, een tentoonstelling, kunstwerken of collecties die op nieuwe manieren worden ontsloten en getoond. Digitalisering zorgt voor nieuwe vormen van kunst en creatie. De Covid-crisis heeft gezorgd voor een enorme versnelling in het gebruik van digitale middelen voor in de cultuursector. Deze track belicht de beste voorbeelden en geeft inspiratie voor makers in de breedste zin van het woord.

Experience

Deze track gaat over de ‘beleving’ van het publiek. Wanneer ontstaat een nieuwe vorm van publieksbeleving bij het kunstwerk, de tentoonstelling, het optreden of archiefmateriaal met behulp van digitale technieken. Hoe verdiepen, verbreden en verlengen culturele instellingen hun digitale publieksaanbod? Wat is online publieksbeleving nu precies? Wat zijn de wensen vanuit het publiek en hoe kunnen instellingen daarop inspelen? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in digitale cultuurbeleving? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de track Experience.

Value

De track Value gaat over de relatie tussen je bedrijfsvoering en je publiek. Hoe draagt digitalisering bij aan het verbeteren van je bereik, impact of maatschappelijke rendement? En hoe draagt digitalisering bij aan de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen of het vergroten van je verdienvermogen? Nu een groot deel van het culturele leven zich naar het digitale domein heeft verplaatst, worstelen organisaties met het bijbehorende businessmodel. Deze track biedt handvatten voor nieuwe digitale en hybride  verdienmodellen en marketingtrends.

Organize

Digitalisering heeft ook gevolgen voor de ondersteunende processen bij het maakproces. Denk bijvoorbeeld aan samenwerken op afstand, het delen van het maakproces of het archiveren daarvan. Digitaal (samen)werken is niet meer weg te denken uit de cultuurwereld, maar hoe organiseer je dat het beste? Wat vraagt digitaal samenwerken van mensen en organisaties? Hoe bouw je aan een duurzaam digitaal archief, zorg je dat medewerkers en partners toegang hebben tot de juiste informatie op het juiste moment? Deze track belicht deze meer organisatorische vragen rondom digitale transformatie.

Strategize

Hoe bouw je als culturele organisatie aan een duurzame digitale strategie? Welke kennis, tools, beleid en middelen heb je nodig? Thought leaders uit de hele cultuursector geven een kijkje in de keuken van hun digitale strategie. In deze track presenteert DEN ook het online focusmodel, een zelfscan voor culturele organisaties om inzicht te krijgen in hun huidige digitale stand van zaken en inspiratie voor vervolgstappen.

Gerelateerde evenementen

Landelijke Time Machine-dag

In de Maand van het digitaal erfgoed organiseren Amsterdam Time Machine en Hilversum Time Machine een middag voor alle Time Machines en iedereen die op…

Event

Donderdag 21 november 2024

Amsterdam

n.t.b.

Zichtbaar
CIDOC 2024

De vijfdaagse conferentie CIDOC richt zich op het makkelijker (her)gebruiken van collectieinformatie. Verschillende inspanningen worden verkend, variërend in reikwijdte, inhoud, geografie of thema. Daarnaast worden…

Conferentie

Maandag 11 - vrijdag 15 november 2024

Rijksmuseum Amsterdam

10.00 - 16.30 uur

Implementatie