Betrek je publiek bij je (digitale) collectie-crowdsourcing en citizen science

  • Woensdag 6 juli 2022

  • Museon, Den Haag

  • 13.00-17.00 uur


J

e digitale collectie of erfgoedonderzoek krijgt meer waarde, wanneer je hier relevante informatie aan toevoegt. Bijvoorbeeld door te beschrijven wie er op een foto staat, het transcriberen van 17e-eeuwse teksten of het bestuderen van hoogtekaarten van archeologische sites. Dit kost vaak veel tijd, mankracht en budget. Bovendien is er vaak onvoldoende kennis binnen de organisatie aanwezig. Een oplossing hiervoor is om gebruik te maken van de kennis van het grote publiek.


Crowdsourcing en citizen science zijn manieren om de kennis van het grote publiek in te zetten voor het ontsluiten van je (digitale) collectie en het doen van onderzoek. Wat houden deze termen precies in? Hoe pak je dit aan, welke succesfactoren zijn er en waar moet je (praktisch) rekening mee houden? En hoe zet je je collectieregistratiesysteem hiervoor in?

Gerelateerde evenementen