Netwerk- en beroepsorganisaties

Ook colleganetwerken en branche- en beroepsorganisaties in de erfgoed- en kunstensector participeren in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Dat kan in de vorm van gezamenlijke events, activiteiten of onderzoeksprojecten; als netwerk van netwerken kennen we een breed werkterrein.

Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur

Het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD) wil een toegankelijk geheugen van design en digitale cultuur en een dynamische plek voor kennisdeling zijn. De missie van NADD is een verbindende rol spelen bij maatschappelijke innovatie- en transitievraagstukken en simpelweg inspireren. Het huidige en toekomstige erfgoed van design en digitale cultuur moet voor dat doel zichtbaar, bruikbaar en houdbaar zijn voor professionals, onderzoekers, onderwijs en een breed publiek.


‘We werken samen met het veld aan het fundament voor archiefvorming op het gebied van design en digitale cultuur’

Brigitte Jansen
Programmamanager van het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur


Podiumkunst.net

Podiumkunst.net is het netwerk en platform voor digitale collecties op het gebied van de podiumkunsten. Het netwerk brengt digitale samenwerking tot stand tussen verschillende typen instellingen, van theatergroepen tot muziekarchieven. Het platform maakt (de relaties tussen) hun collecties beter zichtbaar en vindbaar en wil een inspiratiebron zijn voor kunstenaars, ontwerpers en publiek. Podiumkunst.net levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.


‘Vanuit het platform Podiumkunst.net willen we theater- en dansinstellingen inspireren om meer met hun erfgoed te doen’

Simon van den Berg
Mede-initiatiefnemer Podiumkunst.net en hoofdredacteur van de Theaterkrant


AVA_NET

AVA_Net is de netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland. Het netwerk versterkt de positie van het audiovisuele erfgoed en biedt een (kennis)platform. Op de website van het netwerk is een uitgebreide kennisbank te vinden. Deze biedt documentatie afkomstig uit verschillende bronnen – van het Nederlandse (AV-)erfgoeddomein tot  internationale bronnen.

Museumvereniging

De Museumvereniging is de brancheorganisatie voor ruim vierhonderd Nederlandse musea. De vereniging helpt musea een groot en divers publiek te interesseren voor museale collecties. Dit doen ze door de belangen van de museumsector te behartigen, collectieve promotie te voeren en te werken aan een hoge kwaliteit van de sector.

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

NAPK staat voor Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en is de branchevereniging van de professionele podiumkunstproducenten in Nederland. De meeste van de aangesloten organisaties werken met overheidsfinanciering. Enkele inhoudelijke thema’s staan op de collectieve agenda, zoals een inclusieve sector, cultuureducatie en kunstvakonderwijs. NAPK onderschrijft de doelstellingen van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en ziet zichzelf als partner in en aanspreekpunt voor het netwerk.

KVAN

KVAN verenigt professionals en instellingen in de archiefsector. KVAN behartigt de belangen van het Nederlandse archiefwezen, stimuleert en ondersteunt samenwerking in de sector en bevordert de deskundigheid van archiefprofessionals.

meemoo

Bij diverse activiteiten binnen het netwerk is de Vlaamse partner meemoo nauw betrokken. Meemoos dienstverlening – of dat nu digitaliseren, bewaren, het toegankelijk maken van content, of het delen van kennis is – is erop gericht om Vlaamse organisaties of actoren te helpen bij hun digitale archiefwerking. Ook wil het de schat aan Vlaams archiefmateriaal toegankelijk maken. Een voorbeeld van de samenwerking met meemoo is het onderzoek naar het gebruik van decentrale webtechnieken als onderdeel van de programmalijn Bruikbare diensten.

Digital Preservation Coalition en Open Preservation Foundation

Gezamenlijke activiteiten van het Netwerk Digitaal Erfgoed met de Digital Preservation Coalition en de Open Preservation Foundation, internationale partners op het gebied van duurzame toegankelijkheid, zijn onder andere gericht op professionalisering, kennisuitwisseling (webinars) en het bijdragen aan internationale standaarden. Samen worden jaarlijkse bijeenkomsten georganiseerd zoals de Digital Preservation Awards en de World Digital Preservation Day.

Heb je een vraag?

Neem contact op met netwerkmanager Wilbert Helmus