Rosemarie van der Veen-Oei

Hoofd afdeling Onderzoek, KB, nationale bibliotheek.


Rosemarie van der Veen-Oei is hoofd van de afdeling Onderzoek. Met haar collega’s op de afdeling brengt zij mensen en organisaties bijeen die willen samenwerken aan bijzondere, vernieuwende onderzoeken. Dit doen zij binnen de 3 domeinen waarin de KB actief is: wetenschap, erfgoed en openbare bibliotheek. De experts van haar afdeling adviseren zowel de KB als netwerkpartners.