Van Aalten tot Zulzeke: Termennetwerk verrijkt met 40.000 geografische namen

13 juli 2022


N

Namen van Nederlandse en Belgische gemeenten, provincies en rivieren bijvoorbeeld, die misten nog in het Termennetwerk, een tool waarmee je kunt zoeken in gemeenschappelijke termenlijsten. Maar sinds kort kunnen gebruikers daarvoor de geografische bron GeoNames raadplegen.


GeoNames is wereldwijd een belangrijke en veelgebruikte referentiebron. Zij wordt samengesteld uit honderden geografische bronnen van allerlei organisaties in allerlei landen. Hiervoor zetten zich vele ‘ambassadors’ van over de hele wereld in. Ideaal voor opname in het Termennetwerk, zou je denken.

Maar het Termennetwerk werkt alleen met bronnen die via een linked data-zoekprotocol (oftewel SPARQL) doorzoekbaar zijn. Omdat GeoNames dit niet aanbiedt, kon deze bron tot voor kort niet worden opgenomen. Ondertussen is er vanuit het erfgoedveld wél veel vraag naar. Daarom is nu een deel van de GeoNames-informatie via een linked data zoekprotocol beschikbaar gemaakt. Het betreft ruim 40.000 Nederlandse en Belgische termen die zijn omgezet naar linked data.

Voorlopig is ervoor gekozen om de dataset te beperken tot drie categorieën: plaatsen en administratieve eenheden (zoals gemeenten en provincies) en wateroppervlakten (denk aan rivieren en meren). Ter verduidelijking wordt bij de resultaten de oorspronkelijke naam van de GeoNames-categorie weergegeven.

De mogelijkheden om de dataset uit te breiden worden onderzocht. Heb je verzoeken voor de toevoeging van een bepaald land of een specifieke categorie? Geef ze door via thesauri@cultureelerfgoed.nl.

Op de hoogte blijven?