Termennetwerk API genomineerd voor de Gouden API-award

25 oktober 2023


W

Wanneer je vanuit je collectie-informatiesysteem het Termennetwerk raadpleegt, maak je gebruik van een API, oftewel een Application Programming Interface, zonder dat je het doorhebt. Het verbindt je collectie-informatiesysteem met het Termennetwerk, waardoor je kunt zoeken in alle beschikbare terminologiebronnen. Kennisplatform API heeft deze API opgenomen in de lijst van genomineerde API’s voor de tweejaarlijkse Gouden API-award.


Dit is het Kennisplatform API’s

Geonovum, een stichting die de toegankelijkheid van geo-informatie wil verbeteren, is samen met Bureau Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie, Logius en het Kadaster het Kennisplatform API’s gestart. In dit kennisplatform verkennen werkgroepen allerlei aspecten rond het gebruik en toepassing van API’s door de overheid.

Het Kennisplatform API reikt elke twee jaar de Gouden API-award uit. Voor de 2023-editie zijn negen API’s genomineerd, waaronder die van het Termennetwerk. Ruben Schalk, informatiemanager Thesauri en Linked Open Data bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het Termennetwerk, reageert enthousiast: ‘Mooi nieuws dat deze verbindende schakel tussen Termennetwerk-gebruikers en het Termennetwerk is voorgedragen voor deze prijs.’

‘Vanuit het Netwerk Digitaal Erfgoed worden leveranciers van collectie-informatiesysteem aangemoedigd om onze API te gebruiken, waardoor gebruikers van deze systemen automatisch toegang krijgen tot het Termennetwerk. Dankzij deze API hoeft een leverancier niet meer alle individuele terminologiebronnen stuk voor stuk te koppelen. Dat maakt het gemakkelijker om als collectiebeheerder gedeelde termen aan je collectie toe te voegen, en toe te werken naar verbonden erfgoed.’

Op de hoogte blijven?