Wil je Indisch erfgoed beschrijven? Gebruik de Indisch Erfgoed Thesaurus, te vinden in het Termennetwerk

3 augustus 2023


H

Het Indisch Herinneringscentrum staat samen met het Netwerk Oorlogsbronnen aan de wieg van de Indisch Erfgoed Thesaurus. Het erfgoedveld kan de thesaurus nu vanuit het Termennetwerk gebruiken. Jan van Rosmalen, collectiespecialist bij het Indisch Herinneringscentrum, legt uit hoe de termen een veelzijdige kijk bieden op onze gedeelde geschiedenis.


Foto van bezoekers van de Pasar Malam in Den Haag, 1976

Pasar Malam geopend door ambassadeur Sutopo Yuwono Projohandoko in Den Haag, 1976. Foto: Nationaal Archief / Fotocollectie Anefo

Nuancering

‘Laat me eerst een nuancering aanbrengen,’ zegt Jan van Rosmalen. ‘Het woord “Indisch” is hier ontoereikend. De Indisch Erfgoed Thesaurus omvat het erfgoed van alle gemeenschappen met wortels in het voormalig Nederlands-Indië/Indonesië. Dit betreft niet alleen Indische Nederlanders, maar bijvoorbeeld ook Molukkers, Papua’s en Peranakan oftewel Chinezen uit het voormalige Nederlands-Indië/Indonesië.’

Programma Indisch Erfgoed Digitaal

Die nuancering geldt ook voor het Programma Indisch Erfgoed Digitaal, dat in 2022 van start is gegaan met financiering van het ministerie van VWS. Dit programma maakt onderdeel uit van de collectieve erkenning van de Indische gemeenschap in Nederland en omvat onder andere de digitalisering van belangrijke collecties en het ‘aansluiten’ van al bestaande datasets met erfgoedmateriaal. Vanaf 2024 is dit digitale erfgoed te bewonderen op een nieuw platform dat als werktitel ‘Ons land: Nederland – Nederlands-Indië – Indonesië’ heeft.

Van 2500 naar 25.000 termen

Om dit erfgoed adequaat te beschrijven, heeft het Indisch Herinneringscentrum samen met Netwerk Oorlogsbronnen de Indisch Erfgoed Thesaurus ontwikkeld. Momenteel telt de versie ruim 2500 termen, maar naar verwachting zal dit aantal in de toekomst groeien tot meer dan 25.000. ‘Hoewel we nog maar aan het begin staan, vinden we het belangrijk om de thesaurus nu al beschikbaar te stellen voor erfgoedcollega’s via het Termennetwerk.’

Laaghangend fruit

Wat valt er te ontdekken in de Indisch Erfgoed Thesaurus? ‘We zijn gestart met het opnemen van het zogeheten “laaghangend fruit” zoals plaatsnamen. Tijdens het Nederlands-Indië-tijdperk hadden veel plaatsen andere namen dan nu, en bovendien hebben verschillende plaatsen meerdere spelwijzen. Dit zal het voor registratoren aanzienlijk gemakkelijker maken om collectiemateriaal te beschrijven.’

Meerstemmigheid

‘We willen dat de Indisch Erfgoed Thesaurus een meerstemmig en divers beeld biedt op de gedeelde geschiedenis van Nederland, Nederlands-Indië en Indonesië. Dit streven geldt uiteraard ook voor het platform zelf. Daarom betrekken we actief “gastredacteuren” uit diverse gemeenschappen bij het verrijken van de thesaurus.’

Op de hoogte blijven?