Even voorstellen: dit is Ruben Schalk, het nieuwe gezicht van het Termennetwerk

4 april 2023


F

eestelijk nieuws: Ruben Schalk is de allereerste informatiemanager Thesauri en Linked Open Data bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en zal vanaf nu alle vragen over het Termennetwerk beantwoorden. Ook houdt hij zich bezig met de verdere ontwikkeling van het Termennetwerk.


Foto van Ruben Schalk

Ruben Schalk

Het Termennetwerk is de tweede dienst die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert. Enkele jaren geleden nam de RCE ook al de zorg op zich voor PoolParty, een tool waarmee collega’s uit verschillende organisaties samen aan een thesaurus kunnen werken en deze ook als linked data kunnen publiceren.

‘Het Termennetwerk sluit hier goed bij aan,’ zegt Ruben Schalk. ‘Om verbindingen te leggen tussen digitaal erfgoed uit verschillende bronnen, maken organisaties gebruik van termenlijsten en thesauri om hun collectie-items te beschrijven. Door middel van deze gestandaardiseerde termen en de daaraan gekoppelde unieke webadressen (URI’s) kunnen applicaties en zoekmachines automatisch verbindingen ontdekken tussen informatie uit verschillende bronnen en hiervan gebruikmaken. Het Termennetwerk zorgt op die manier voor de “linked” in linked open data.’

Termenlijsten

‘Samen met het Datasetregister vormt het Termennetwerk een belangrijk onderdeel om de digitale infrastructuur van digitaal erfgoed vorm te geven. Hoewel er mogelijk nieuwe functionaliteit aan het Termennetwerk wordt toegevoegd, staat het fundament op dit moment stevig.’

‘Verder zijn er al veel termenlijsten beschikbaar. Natuurlijk kunnen er nog nieuwe aan worden toegevoegd, maar het blijft belangrijk dat erfgoedinstellingen zo veel mogelijk gemeenschappelijke termen gebruiken en niet alleen die van eigen termenlijsten. Als we digitaal erfgoed met elkaar willen verbinden, moeten we allemaal dezelfde termen gaan toepassen.’

Actieve gemeenschap

‘Momenteel krijgt de website een update, waardoor de look-and-feel iets gaat veranderen. Daarnaast zijn we begonnen  om een actieve gemeenschap rond het Termennetwerk op te bouwen om feedback en suggesties te ontvangen. We zullen ook nauwlettend volgen hoe deze dienst wordt gebruikt. Verder is het geweldig dat het Termennetwerk steeds vaker kan worden geraadpleegd vanuit de verschillende collectie-informatiesystemen. Hierdoor zal het gebruik ervan verder toenemen.’

Netwerkgroep Terminologiebronnen

Naast het adequaat beheren van de functionaliteit van het Termennetwerk is het ook belangrijk om samen met beheerders van terminologiebronnen, zoals de AAT en de Homosaurus, ervoor te zorgen dat het Termennetwerk passend wordt gevuld. Daarom wordt er een netwerkgroep Terminologiebronnen opgericht. In deze groep zullen beheerders van terminologiebronnen en andere metadataspecialisten met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen zoals: welke nieuwe terminologiebronnen kunnen worden toegevoegd, hoe verduidelijken we de relaties tussen verschillende terminologiebronnen en hoe verbeteren we de kwaliteit en bruikbaarheid ervan? Volg het nieuws voor meer informatie over deze netwerkgroep.

Wil je contact opnemen met Ruben Schalk?

Gerelateerd nieuws