Standaardisatie datacuratie noodzakelijk

12 december 2019


E

Een LCRDM taakgroep (Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management) heeft onderzoek uitgevoerd naar de interesse in, de noodzaak van en de haalbaarheid van een nationaal datacuratienetwerk. De taakgroep stelt dat datacuratie zou kunnen profiteren van het delen van ervaring en expertise in een professioneel netwerk. De rapportage is nu voor iedereen beschikbaar: Een Nederlands netwerk voor datacuratie.


Standaardisatie verbetert onderzoek

Dit rapport presenteert een overzicht van de huidige praktijk van datacuratie in Nederland, de resultaten van de enquête en aanbevelingen voor vervolgstappen. Kort samengevat stelt het onderzoek dat datacuratieprocessen in onderzoeksinstituten nog niet optimaal gestandaardiseerd zijn én dat een hogere mate van standaardisatie de datacuratie als belangrijk aspect van de onderzoekscyclus zou kunnen verbeteren. Hiervoor zou een speciaal netwerk waardevol kunnen zijn.

De taakgroep richtte zich specifiek op de behoeften en praktijk van onderzoeksondersteuners en datamanagers van data-archieven, vanaf het moment dat de dataset wordt klaargemaakt voor publicatie en “er iets zou moeten gebeuren met de data”. Vanuit het Netwerk Digitaal erfgoed was Marcel Ras, domeinmanager Digitaal Erfgoed Houdbaar,  bij de enquête en beschrijving van de huidige praktijk betrokken.

Beschikbaarheid rapport

Rapport, infographics en onderliggende data zijn beschikbaar in het Nederlands en het Engels via de website van het LCRDM en Zenodo. Gedrukte exemplaren van het rapport zijn te verkrijgen via het bureau van het LCRDM: www.lcrdm.nl / DOI 10.5281/zenodo.3466631

De volledige titel van het rapport is: EEN NEDERLANDS NETWERK VOOR DATACURATIE Rapportage over de stand van zaken rond datacuratie in Nederland en de haalbaarheid van een speciaal datacuratienetwerk – Rapport van de Taakgroep Data Curatie Netwerk van het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) – Inge Slouwerhof (et al), 2019

Op de hoogte blijven?