Drie Arubaanse collega-organisaties ondertekenen NDE-manifest

7 december 2022


A

Archivo Nacional Aruba, cultuurfonds UNOCA en samenwerkingsverband Coleccion Aruba hebben hun handtekening gezet onder het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Dat gebeurde tijdens een bezoek van de Beeld & Geluid-directie aan Aruba, terwijl zij een rondreis maakte door het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Lokale Arubaanse, en binnenkort ook internationale, partners op het gebied van digitaal erfgoed werken samen in Coleccion Aruba. Deze in 2023 te lanceren portal richt zich op het Arubaanse documentair, cultureel en audiovisueel erfgoed.


Foto ondertekenaars NDE-manifest: Bovenste rij van links naar rechts: Peter Scholing - Eppo van Nispen tot Sevenaer - Edric Croes. Onderste rij van links naar rechts: Astrid Britten - Raymond Hernandez - Ray-Anne Hernandez

Foto ondertekenaars NDE-manifest: Bovenste rij van links naar rechts: Peter Scholing – Eppo van Nispen tot Sevenaer – Edric Croes. Onderste rij van links naar rechts: Astrid Britten – Raymond Hernandez – Ray-Anne Hernandez

‘Wij willen alle organisaties in het netwerk vragen om in hun collecties te kijken of er misschien items of objecten in voorkomen die over Aruba en het Caribisch gebied gaan. Deze items kunnen digitaal deel uitmaken van de online Collectie Aruba die we nu samen opbouwen. Neem in dat geval contact met ons op. Want op die manier kunnen we alle zich in Nederland bevindende objecten, archiefstukken, foto’s, et cetera, op een digitale manier een thuis geven in de Collectie Aruba.’ – Peter Scholing, Biblioteca Nacional Aruba (peter@bna.aw) over het samenwerkingsverband ‘Coleccion Aruba’ en internationale samenwerking

‘Wij hebben gekozen voor een “low cost & high impact”-model waarbij we ons, gezien onze Caribische realiteit, richten op het gebruik van reeds bewezen technologie en een open platform om ons zichtbaar te maken in de digitale wereld.’ – Edric Croes, Archivo Nacional Aruba (edric.croes@aruba.gov.aw) over het samenwerkingsverband ‘Coleccion Aruba’ en de kracht van het model dat Aruba gekozen heeft

‘Tijdens de pandemie heeft de cultureel-historisch sector wereldwijd geleden door de sluiting of shot down. Er werd meer geëist van onze instelling om voor de informatievoorziening te blijven zorgen maar dan in digitale vorm. Hoewel wij als afzonderlijke erfgoedinstelling bezig waren met het digitaliseringsproces, hebben wij gemeend over te gaan tot samenwerking en bundeling van krachten vanuit onze lokale instellingen.’ – Raymond Hernandez, directeur Archivo Nacional Aruba (raymond.hernandez@aruba.gov.aw)

‘Zorgen voor een gezonde culturele ontwikkeling in een land betekent ook: het bewaren van zijn geheugen voor toekomstige generaties. Digitalisering is niet alleen een manier om je erfgoed te beschermen, maar ook om het toegankelijk te maken.’ – Ray-Anne Hernandez, directeur UNOCA (ray-anne@unocaruba.org)

‘We maken als Nationale Bibliotheek van Aruba al sinds november 2019 — als eerste organisatie binnen het Caribische deel van het Koninkrijk — onderdeel uit van het Netwerk Digitaal Erfgoed. De informatie die we vanuit dit netwerk in de afgelopen jaren hebben ontvangen, is enorm waardevol geweest in onze digitale transformatie en digitale dienstverlening. Maar ook in de verdere ontwikkeling van onze digitale bibliotheekcollectie die sinds maart 2019 online staat. We hebben de afgelopen jaren gemerkt hoe netwerksamenwerking alle deelnemende partners vooruit kan helpen, en spreken de hoop uit dat we deze gedachte kunnen voortzetten en uitdragen binnen ons lokale (Arubaanse/Caribische) deel van het netwerk, maar ook de banden met collectiehoudende organisaties binnen het Koninkrijk kunnen op- of uitbouwen.’ – Astrid Britten, directeur Biblioteca Nacional Aruba (astrid@bna.aw), over de kracht netwerksamenwerking

Manifest

In het Netwerk Digitaal Erfgoed werken de kunstensector, de creatieve industrie, erfgoedpartijen en vele andere partners samen om erfgoed naar de gebruikers te brengen. De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, samengevat in het manifest, met de gezamenlijke doelstellingen vormt hierbij de leidraad. Staat jouw organisatie hier ook achter, laat het weten via info@netwerkdigitaalerfgoed.nl. Benieuwd wie het manifest al onderschreven hebben?

Neem hier een kijkje

Op de hoogte blijven?