Samen sterker: deze twee Faro-initiatieven zoeken partners

22 augustus 2023


H

Het Verdrag van Faro stelt de mens en de samenleving en hún relatie met erfgoed centraal. Voor de uitvoering van dit verdrag zijn allerlei erfgoedorganisaties druk bezig om ideeën te ontwikkelen. Twee ervan zijn op zoek naar samenwerkingspartners.


Beeld: Stichting Romeo

Digitaal erfgoed & Verdrag van Faro

Het Verdrag van Faro benadrukt het belang van digitale technologie om de deelname aan cultureel erfgoed te bevorderen. Door gebruik te maken van digitale middelen kunnen we erfgoed toegankelijk maken voor een breder publiek, waaronder jongere generaties, en hen aanmoedigen om hun eigen kennis eraan toe te voegen. Dit opent de deur naar meerstemmige perspectieven en nieuwe vormen van erfgoedbeleving, wat weer bijdraagt aan de maatschappelijke waarde van erfgoed.

Meer informatie over deze en andere thema’s vind je in de Uitvoeringsagenda Faro.

Op het openbare Faro-prikbord staan inmiddels diverse initiatieven die graag in aanmerking willen komen voor financiering binnen de ‘Uitvoeringsagenda Faro’. Geheel in de geest van Faro roepen de initiatiefnemers vaak op tot meedenken en samenwerken. De organisaties achter twee initiatieven op het gebied van digitaal erfgoed zijn nog op zoek naar partners. Heb je interesse, reageer dan via het Faro-prikbord.

‘Duurzaam toegankelijke oral history’

Erfgoed Gelderland en Knooppunt Sprekende Geschiedenis zien dat oral history steeds vaker wordt ingezet om verhalen van mensen op te halen. De afgelopen jaren zijn talloze interviews afgenomen over uiteenlopende onderwerpen, maar waar zijn ze nu te vinden? De initiatiefnemers willen samen met andere partijen onderzoeken hoe archivering en presentatie van oral history materiaal beter op elkaar kunnen aansluiten. Doe jij als organisatie mee aan deze pilot?

‘Erfgoedgemeenschappen betrekken bij het Nationaal Register Mobiel Erfgoed’

In Nederland zijn 300 tot 500 vrijwilligersorganisaties actief op het gebied van mobiel erfgoed. Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) nodigt deze organisaties uit om deel te nemen aan zowel de ontwikkeling als het vullen van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed, waarin het mobiel erfgoed in kaart wordt gebracht. Hierbij heeft MCN ook als doel de betrokkenheid van vrijwilligers te verruimen: van technische aspecten naar interesse in de rol van mobiel erfgoed in de geschiedenis van Nederland. Voor MCN is de gekozen aanpak om erfgoedorganisaties bij het digitale register te betrekken relatief nieuw. Daarom zoekt zij contact met andere organisaties die hier al ervaring mee hebben opgedaan. Wil jij als organisatie kennis en ervaringen uitwisselen? 

Op de hoogte blijven?