Rozet staat achter manifest Netwerk Digitaal Erfgoed

24 juni 2019


O

Ook cultureel centrum Rozet in Arnhem schaart zich achter de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Onlangs ondertekende Margriet van Leeuwen, manager Educatie, Erfgoed en Informatie, het manifest voor het optimaal zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van digitaal erfgoed.


Cultuur en verbinding

Rozet richt zich op cultuur en de verbinding van de samenleving door taal, kunst en erfgoed. Het centrum zet zich in voor de inwoners van Arnhem en omgeving waar iedereen gelijke kansen heeft om zich persoonlijk te ontwikkelen.

Rozet en digitaal erfgoed

Het manifest past goed bij de doelstellingen van Rozet, aldus Van Leeuwen. ‘Wij vinden het belangrijk om bij te kunnen dragen aan een netwerk waarbij we in samenwerking ons erfgoed nog zichtbaarder kunnen maken en de toegankelijkheid en bruikbaarheid kunnen verhogen.’

Het manifest

In het Netwerk Digitaal Erfgoed werken de kunstensector, de creatieve industrie, erfgoedpartijen en vele andere partners samen om erfgoed naar de gebruikers te brengen. De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed met de gezamenlijke doelstellingen vormt hierbij de leidraad. Het manifest is hier een samenvatting van. Staat jouw organisatie ook achter deze uitgangspunten? Laat dit dan zien met behulp van het manifest en sluit je aan bij het groeiende netwerk van organisaties. Stuur een mail naar info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Op de hoogte blijven?