Regionaal Archief Rivierenland onderschrijft manifest

8 oktober 2019


O

Ook Regionaal Archief Rivierenland in Tiel onderschrijft de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Onlangs ondertekende directeur Ella Kok-Majewska het manifest voor het optimaal zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van digitaal erfgoed.


Openbaar toegankelijk

Het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) is een openbaar toegankelijk historisch informatie- en documentatiecentrum. Het RAR verzamelt en beheert archieven voor acht gemeenten in het westelijk Gelders rivierengebied. De archieven zijn afkomstig van gemeentelijke overheden, waterschappen en particulieren. Behalve archieven beheert de dienst ook ondersteunende collecties over de lokale en regionale geschiedenis. Hierbij kun je denken aan prentenverzamelingen, kaarten, tekeningen, film- en geluidsopnames.

Samenwerking

Directeur Ella Kok-Majewska gelooft er, net als de andere tekenaars van het manifest, in dat samenwerking tussen erfgoedinstellingen belangrijk is. ‘We bewaren niet om te bewaren, maar om te gebruiken. En zowel bewaren als gebruiken, kunnen we beter vormgeven in samenwerking, dan ieder voor zich. Denkend vanuit de gebruiker, delen we graag onze bronnen en leggen verbindingen.’

Het manifest

In het Netwerk Digitaal Erfgoed werken de kunstensector, de creatieve industrie, erfgoedpartijen en vele andere partners samen om erfgoed naar de gebruikers te brengen. De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed met de gezamenlijke doelstellingen vormt hierbij de leidraad. Het manifest is hier een samenvatting van. Staat jouw organisatie ook achter deze uitgangspunten? Laat dit dan zien met behulp van het manifest en sluit je aan bij het groeiende netwerk van organisaties. Stuur een mail naar info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Op de hoogte blijven?