Noord-Hollands Archief en Erfgoed Leiden e.o. onderschrijven Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

21 september 2020


E

Erfgoed Leiden en Omstreken en het Noord-Hollands Archief beheren beide een rijkdom aan erfgoed over hun regio. Daarmee willen ze gebruikers ‘in het hart raken’. Beter gezegd: de gebruiker staat centraal in hun handelen. En laat dat nu een van de principes van het NDE-manifest zijn. Alle reden om hun handtekening hieronder te zetten.


Foto van vertegenwoordigers van NHA en ELO die het NDE-manifest ondertekenen

Directeuren Ariela Netiv van Erfgoed Leiden en Omstreken en Lieuwe Zoodsma van het Noord-Hollands Archief zetten hun handtekening onder het manifest.

Erfgoed Leiden e.o.: ‘Het liefst gooien we alles open!’

Erfgoed Leiden en Omstreken gelooft niet in schotten tussen collecties. Ook niet in collectie-informatie die alleen binnen de eigen muren in te zien is. ‘Waar mogelijk gooien we alles open zodat iedereen ons Leids erfgoed kan zien en gebruiken,’ zegt Walther Hasselo, projectmanager e-heritage. ‘We nodigen het publiek niet alleen uit om met de collecties aan de slag te gaan, ook vragen we ze bij te dragen aan een betere beschrijving en duiding van onze objecten.’

Iedereen draagt bij

Vooruitlopend op het Europese linked open data-project ECHOES, een systeem om digitale erfgoedcollecties te delen, heeft Erfgoed Leiden en Omstreken al enkele open source applicaties laten (her)ontwikkelen. Bijvoorbeeld Lens op Leiden, waarbij het publiek heeft geholpen om op de kaart aan te geven waar een foto is genomen, en een mapwarper, voor het georefereren van kaarten. Net als dat het publiek helpt bij beschrijving van de collectie sluit dit ook aan op het ‘Iedereen draagt bij’-principe van het manifest. Open source applicaties kunnen ook door andere instellingen gebruikt worden.

Noord-Hollands Archief: ‘Breng je collectiemateriaal daar waar de gebruiker is’

Het Noord-Hollands Archief (NHA) wil de pracht aan collectiemateriaal bij een zo breed mogelijk publiek brengen. De uitdaging daarbij is om op die plek te zijn waar de gebruiker zich bevindt. Dus niet alleen op platformen van het Noord-Hollands Archief, maar ook op andere plaatsen waar hun collectie-informatie kan worden getoond. Denk aan Wiewaswie.nl, Oorlogsbronnen.nl, Delpher.nl en HisGIS.nl.

Collectie ontsluiten met innovatieve technieken

Het NHA werkt eraan om zijn collecties voor het publiek op een makkelijk toegankelijke en innovatieve manier te ontsluiten. Een mooi voorbeeld hiervan is de collectie van Fotopersburo De Boer. Meer dan twee miljoen foto’s kunnen binnenkort aan het publiek worden gepresenteerd en doorzocht met kunstmatige intelligentie.

Ook op het gebied van papieren archieven digitaal doorzoeken met nieuwe technieken is het NHA vergevorderd. Zoals het negentiende-eeuwse notarieel archief uit Haarlem dat met Handwritten Text Recognition (HTR) ter beschikking wordt gesteld. Een innovatief project dat samen met het Nationaal Archief wordt uitgevoerd.

Mede door deze digitale mogelijkheden kan het NHA de collectie aan een zo breed mogelijk publiek aanbieden. Beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar voor de toekomst! Verder werkt het Noord-Hollands Archief breed mee als het gaat om kennisdeling, zoals op de KIA-platforms en het delen van kennis rond de eigen preserveringsvoorziening.

Meer weten over het manifest?

Staat jouw organisatie ook achter de uitgangspunten van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed? Laat dit dan zien door ondertekening van het manifest en sluit je aan bij het groeiende netwerk van organisaties.

Onderteken het manifest

Op de hoogte blijven?