Nieuwe domeinmanager Bruikbaar: Enno Meijers

28 mei 2019


E

Enno Meijers versterkt sinds kort het team van Netwerk Digitaal Erfgoed als nieuwe domeinmanager Digitaal Erfgoed Bruikbaar. Hij volgt hiermee Wilbert Helmus op, die zich volledig op zijn taak als netwerkmanager gaat richten.


Enno gaat de lopende en nieuwe projecten binnen het domein Bruikbaar coördineren. Het werkprogramma van het domein Bruikbaar richt zich op het bouwen van een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie. Doel is om de bronnen en voorzieningen, die er bij Nederlandse erfgoedinstellingen zijn, zoveel mogelijk te verbinden door middel van linked data. Dit maakt digitaal erfgoed voor de eindgebruiker beter toegankelijk en bruikbaar en vergroot de maatschappelijke waarde van erfgoedcollecties.

Enno: ‘Met duidelijke afspraken en moderne technologie kunnen we de samenwerking en effectiviteit van het netwerk sterk vergroten, waarmee digitaal erfgoedinformatie veel eenvoudiger zichtbaar wordt.’

Over Enno Meijers

Enno heeft jarenlange ervaring als informatiemanager bij verschillende bibliotheken en is op dit moment adviseur bij de afdeling Onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek. Zijn focus ligt op optimaliseren van metadata en informatie infrastructuren en het implementeren van linked data en semantische webtechnologie. Vorig jaar werd zijn werk bij de Koninklijke Bibliotheek bekroond met de prijs voor ‘Best Innovation and Transfer Project’ op de Semantisch Web-conferentie in Wenen.

Via zijn werk voor Bibliotheek.nl en de Koninklijke Bibliotheek is Enno sinds de start  betrokken bij het Netwerk Digitaal Erfgoed. Als IT-specialist en informatiemanager heeft hij veel projecten gedaan die betrekking hadden op het vindbaar maken van digitaal erfgoedinformatie. Het werken vanuit de principes van het semantisch web en linked open data (LOD) als manier om informatie te verbinden en te verrijken is in de loop van de tijd een steeds belangrijker onderdeel van zijn werk geworden.

Samen met het team Bruikbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed werkt Enno inmiddels al een aantal jaren aan de ontwikkeling van voorzieningen zoals het Termennetwerk en het Register om de vindbaarheid van de digitale erfgoedinformatie in Nederland te vergroten. Sinds 2018 werkt Enno ook aan de verbinding met de onderzoeksinfrastructuren voor de geesteswetenschappen zoals die door het CLARIAH project worden ontwikkeld. Vanuit deze opdracht is hij lid van de Technical Board van CLARIAH.  Daarnaast is hij één van de auteurs van de DERA (Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur): een richtlijn voor afspraken die instellingen in het netwerk helpt om hun data op het geheel van erfgoeddata aan te laten sluiten.

Op de hoogte blijven?