Nieuw Erfgoedplatform Overijssel verbindt kennis, cursussen en verhalen

6 oktober 2021


H

Het Erfgoedplatform Overijssel is op 27 september live gegaan. Kleine erfgoedorganisaties vinden hier kennis en workshops waar ze hun voordeel mee kunnen doen. Acht vragen aan Martine de Boer, digitaal-erfgoed-coach voor de provincie Overijssel en projectleider van het platform.


Erfgoedplatform Overijssel voorziet in een behoefte?

‘Ja! In opdracht van de Provincie hebben Historisch Centrum Overijssel en de Museumfabriek onderzocht waar kleine erfgoedorganisaties binnen de provincie behoefte aan hebben. Daaruit bleek dat het erfgoedveld graag meer advisering en ondersteuning wil op het gebied van collectiebeheer, educatie, vrijwilligersbeleid en presentatie.’

Maar Overijssel kent geen centrale plek waar het erfgoedveld voor informatie kan aankloppen?

‘In tegenstelling tot andere provincies bestaat er in Overijssel niet zoiets als een erfgoedhuis. Dus hebben Overijsselse organisaties de handen ineengeslagen. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, Stichting IJsselacademie, Historisch Centrum Overijssel, Het Oversticht, Landschap Overijssel en andere instellingen werken samen aan kennisdeling en het ontwikkelen van een cursusaanbod, en delen dat op het Erfgoedplatform Overijssel.’

Welke doelgroep hebben jullie voor ogen?

‘Dat zijn de medewerkers en vrijwilligers van kleine erfgoedinstellingen in onze provincie.’

Wat vinden zij op het platform?

‘Veel! Een kennisbank, erfgoednieuws en een agenda met zowel lokale als landelijke workshops. Verder leggen we de laatste hand aan een kaart waarop erfgoedorganisaties in de provincie zijn verzameld.’

Ook presenteert het platform verhalen van erfgoedvrijwilligers?

‘Met die verhalen willen we mensen inspireren om in deze sector aan de slag te gaan. Ook geven we ze graag een gezicht. Zij zijn immers degenen die het Overijsselse erfgoed beheren en levend houden.’

Jij bent de aanjager van het platform geweest? Wat viel je op?

‘Ik heb het platform en de bijbehorende website samen met collega’s en partners opgezet. Bij het samenstellen van de kennisbank kwamen we erachter hoeveel informatie er online te vinden is voor erfgoedvrijwilligers. Maar ook zaken waar je als kleine erfgoedorganisatie allemaal aan moet denken. Dat is heel veel, kan ik je vertellen.’

En verder?

‘Zelf vond ik het ophalen van verhalen bij de erfgoedvrijwilligers heel bijzonder. Met zoveel enthousiasme vertellen zij over hun werkzaamheden.’

Het platform is nu live. Wat zijn de vervolgstappen?

‘We willen de website uitbouwen en professionaliseren. Zo streven we naar een afwisselend cursusaanbod en in 2022 gaan we nog meer inspirerende verhalen van erfgoedvrijwilligers en mooie projecten in Overijssel delen. Volg ons door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.’

Op de hoogte blijven?