Netwerk Oorlogsbronnen ondertekent Manifest

9 maart 2020


V

Vandaag heeft Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed ondertekend. Met deze feestelijke gebeurtenis onderschrijft dit thematisch erfgoednetwerk, momenteel met 85 deelnemers en 25 gelieerde deelnemers, de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed: digitaal erfgoed samen optimaal zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken.


Thematisch netwerk

De deelnemers van Netwerk Oorlogsbronnen zorgen er gezamenlijk voor dat hun bronnen over en uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, geduid en gebruikt worden door digitaal georiënteerde generaties van nu en de toekomst. Bijvoorbeeld in wetenschappelijk, historisch of sociologisch onderzoek, door docenten, journalisten, app-bouwers, websiteontwikkelaars, studenten en tentoonstellingsmakers. Of geïnteresseerden in lokale- of familiegeschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Oorlogsbronnen.nl en Oorlogslevens.nl

Via Oorlogsbronnen.nl en Oorlogslevens.nl worden digitale bronnen, bronbeschrijvingen en collecties met innovatieve technieken aan elkaar verbonden op informatie over personen, plaatsen, onderwerpen en gebeurtenissen.

Op Oorlogsbronnen.nl komen nu 11,5 miljoen WO2-bronnen samen. Onder meer met thesauri van thematische concepten en kampen worden bronnen met overlappende onderwerpen aan elkaar verbonden. Zo kantelt Netwerk Oorlogsbronnen de blik op bronnen van drager (foto, video, archiefstuk over bijvoorbeeld de Razzia van Amsterdam) naar inhoud (in februari ’41 vond de Razzia van Amsterdam plaats, bekijk de bronnen).

De in februari 2020 gelanceerde website via Oorlogslevens.nl vormt het startpunt voor onderzoek naar de persoonlijke geschiedenissen van WO2-betrokkenen. Vanuit 2,5 miljoen verspreide bronnen en naamsvermeldingen worden de levenslopen van circa 300.000 mensen tijdens de oorlog gevisualiseerd.

In samenwerking met bronbeherende organisaties blijft Netwerk Oorlogsbronnen voortdurend bronnen toevoegen aan Oorlogsbronnen.nl en Oorlogslevens.nl. Hierdoor worden WO2-onderwerpen en gebeurtenissen verder uitgediept, komen er steeds meer persoonlijke tijdlijnen beschikbaar en worden bestaande tijdlijnen gedetailleerder.

Stuurgroep Netwerk Oorlogsbronnen

Aan het roer van Netwerk Oorlogsbronnen staat een stuurgroep, gevormd door vertegenwoordigers van deelnemende organisaties, die wordt bijgestaan door een zevenkoppig programmateam.

Tom De Smet, voorzitter van de stuurgroep NOB: “Netwerk Oorlogsbronnen maakt Tweede Wereldoorlog erfgoed zichtbaar, bruikbaar en houdbaar door de verbinding van inmiddels 85 organisaties, bijna 12 miljoen bronnen en 2,5 miljoen naamsregistraties. NOB brengt hiermee de herinnering aan de oorlogsperiode naar een digitaal niveau, en zorgt ervoor dat de jongeren van nu en de toekomst zich kunnen blijven verdiepen in het thema. Netwerk Oorlogsbronnen en haar deelnemers onderschrijven de uitgangspunten van het Netwerk Digitaal Erfgoed door ze uit te voeren, met innovatieve producten als resultaat”.

Deelnemen aan  Netwerk Oorlogsbronnen betekent voor collectiebeheerders onder meer een verbeterde zichtbaarheid van collecties, het verrijken van de metadata, het actief uitwisselen van kennis over het digitaal beschikbaar stellen van data, gegevens in de bredere context van andere collecties plaatsen en daardoor meerwaarde creëren, en het gezamenlijk optreden bij gedeelde belangen.

Open data

Open waar het kan. Daar is Netwerk Oorlogsbronnen groot voorstander van. Dankzij het openstellen van collecties door erfgoedinstellingen kunnen WO2-bronnen digitaal worden verzameld, gekoppeld en verrijkt. Netwerk Oorlogsbronnen beheert dan ook een open-data register met datasets van verrijkte WO2-collecties uit de collectie-portal Oorlogsbronnen.nl. Alle data in het NOB-CKAN-register zijn in Linked Open Data-formaten te downloaden. De datasets bestaan uit (technische) metadata met door  Netwerk Oorlogsbronnen toegevoegde verrijkingen.

Manifest

Het uitgangspunt van het Netwerk Digitaal Erfgoed is dat de erfgoedsector alleen het maximale uit digitaal erfgoed kan halen als alle partijen hierin samen optrekken. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat er meer mensen op een makkelijkere manier digitaal erfgoed kunnen gebruiken en beleven. Organisaties kunnen nu laten zien dat ze deze overtuiging delen door het manifest te onderschrijven.

Staat jouw organisatie ook achter de uitgangspunten van het Netwerk Digitaal Erfgoed en de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed? Laat dit dan zien met behulp van het manifest en sluit je aan bij het groeiende netwerk van organisaties.

Wil je meer lezen over het manifest?

Wil jouw organisatie zich ook hierbij aansluiten? Of wil je het volledige overzicht van ondertekenaars zien? Ga dan naar de Manifestpagina en neem contact met ons op.

Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed