Nederlandse inzendingen in de prijzen tijdens iPres 2022

21 september 2022


T

Tijdens iPres 2022 in Glasgow en online verzamelden zich collega’s uit de hele wereld om elkaar bij te praten over digitale duurzaamheid. Van de vier beschikbare prijzen op deze conferentie gingen er maar liefst twee naar Nederlandse inzendingen.


Sfeerbeeld iPRES 2022

Namens iPres reikt Angela Puggioni de Best Poster Prize uit aan Lotte Wijsman en Tamara van Zwol. Foto: Roberto Ricciuti

Best Poster Prize

Tamara van Zwol (Netwerk Digitaal Erfgoed), Lotte Wijsman (Nationaal Archief), Robert Gillesse (IISG) en Arie Groen (Koninklijke Bibliotheek) kregen deze prijs voor hun posterpresentatie The CO2 emissions of storage and use of digital objects and data. De presentatie is gebaseerd op een eerder gepubliceerd onderzoek dat binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed is uitgevoerd. ‘De opslag en het gebruik van digitale erfgoedobjecten veroorzaken koolstofdioxide (CO2) emissies,’ legt Tamara uit. ‘In het onderzoek hebben we de CO2-impact en mogelijke maatregelen onderzocht om de milieu-impact zo klein mogelijk te maken. Dat deden we aan de hand van een casestudy, het platform Delpher. De impact van servers, de infrastructuur, cloudopslag en het gebruik stonden in het onderzoek centraal. In de posterpresentatie toonden we de resultaten en aanbevelingen van deze vier aandachtsgebieden.’

Best First Time Contribution Award

Elisa Rodenburg (Vrije Universiteit Amsterdam) nam deze prijs in ontvangst voor de game The Data Horror and Open Science Escape Rooms. ‘De online escape rooms voor zowel Data Horror als Open Science werden ontwikkeld voor de jaarlijkse Data Horror Week aan de Vrije Universiteit. Op die manier willen we onderzoekers op speelse wijze kennis laten maken met deze onderwerpen,’ vertelt Elisa. ‘Ik zie het winnen van de prijs niet als een individuele prestatie. We hebben beide escape rooms met verschillende collega’s gebouwd en mede dankzij hun werk kon ik de games tijdens iPres demonstreren. Dus dank aan Lena Karvovskaya (Vrije Universiteit), Joanne Yeomans (Universiteit Leiden), Anne Aarts en Bart Aben (beiden TU Eindhoven), Anna Volkova (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Eirini Zormpa (TU Delft).’

Digital Preservation Awards

Behalve de iPres 2022-prijzen werden ook de Digital Preservation Awards 2022 uitgereikt. De DPC 20th Anniversary Award ging naar ‘PREMIS Data Dictionary and related resources’. Het PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata is de internationale standaard voor metadata om de bewaring van digitale objecten te ondersteunen en hun bruikbaarheid op de lange termijn te garanderen. ‘Deze speciale prijs werd volgens de jury toegekend omdat de PREMIS Data Dictionary de afgelopen twintig jaar een voortdurende, substantiële en impactvolle bijdrage heeft geleverd aan de digital preservation gemeenschap,’ vertelt Marjolein Steeman (Beeld & Geluid). Marjolein maakt als Nederlandse afvaardiging deel uit van de PREMIS Editorial Committee. Ze is voorzitter van de PREMIS Rights Working Group, die een volgende versie van de standaard voorbereidt.

Runner up

Susanne van den Eijkel (Koninklijke Bibliotheek) hield een presentatie over de Short Paper These crawls can talk. Context Information for web collections, die zij samen met haar collega Daniel Steinmeier schreef. ‘De paper gaat over het belang van contextinformatie bij webcollecties,’ vertelt Susanne. ‘Het is een antwoord op de eerder gepubliceerde paper If these crawls could talk: Studying and documenting web archives provenance. Onze paper was kansmaker voor de beste paper van iPres 2022, maar werd uiteindelijk tweede. Desondanks ben ik heel trots. Er werd positief op gereageerd en ik mocht de presentatie zelfs herhalen voor online deelnemers uit Australië en Nieuw-Zeeland, die door het tijdsverschil de presentatie gemist hadden.’

Op de hoogte blijven?