Nationaal Museum van Wereldculturen ondertekent manifest

13 november 2019


O

ok het Nationaal Museum van Wereldculturen heeft het NDE-manifest ondertekend. ‘Hiermee committeren wij ons aan een aantal principiële uitgangspunten met betrekking tot het digitaliseren en beschikbaar stellen van onze collecties op het web,’ vertelde directeur Stijn Schoonderwoerd toen hij zijn handtekening onder het manifest plaatste.


Rijksmuseum

Het Nationaal Museum van Wereldculturen is een rijksmuseum dat in 2014 is ontstaan door de fusie van het Afrika Museum in Berg en Dal, het Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden, het Tropenmuseum in Amsterdam en het Wereldmuseum in Rotterdam.

Partijen samen optrekken

Het uitgangspunt van het Netwerk Digitaal Erfgoed is dat de erfgoedsector alleen het maximale uit digitaal erfgoed kan halen als alle partijen hierin samen optrekken. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat er meer mensen op een makkelijkere manier digitaal erfgoed kunnen gebruiken en beleven. Organisaties kunnen nu laten zien dat ze deze overtuiging delen door het manifest te onderschrijven.

Het manifest

In het Netwerk Digitaal Erfgoed werken de kunstensector, de creatieve industrie, erfgoedpartijen en vele andere partners samen om erfgoed naar de gebruikers te brengen. De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed met de gezamenlijke doelstellingen vormt hierbij de leidraad. Het manifest is hier een samenvatting van. Staat jouw organisatie ook achter deze uitgangspunten? Laat dit dan zien met behulp van het manifest en sluit je aan bij het groeiende netwerk van organisaties. Stuur een mail naar info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Gerelateerd nieuws