MuZEEum onderschrijft principes Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

6 augustus 2020


H

Het Zeeuws maritiem muZEEum heeft het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed ondertekend. Daarmee onderschrijft weer een erfgoedinstelling in Zeeland de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed: digitaal erfgoed samen optimaal zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken.


Foto waarop Pol Verbeeck, Lucia Boerma en Peter Bimmel het ondertekende NDE-manifest tonen

V.l.n.r.: Pol Verbeeck, Lucia Boerma en Peter Bimmel

Canonmuseum

Het Zeeuws maritiem muZEEum is sinds 2 juni weer geopend. Reden te meer voor Sies Vonk, digitaal-erfgoed-coach voor Zeeland, om persoonlijk taart langs te brengen.

De collectie bestaat voor een belangrijk deel uit objecten rondom Michiel de Ruyter en de VOC-tijd, met een grote collectie onderwaterarcheologie. In 2019 kreeg het museum het predicaat canonmuseum. De canonmusea hebben topstukken in huis die de hoogte- en dieptepunten van de Nederlandse geschiedenis laten zien.

Een van de canonventers van het muZEEum is de slavernij. Het museum schroomt niet de keerzijde van de VOC-handel te laten zien. Het wil aanzetten tot reflectie en discussie: door het woordgebruik in de vertelde verhalen wil het muZEEum ervoor waken dat bezoekers zich buitengesloten of beledigd voelen. (Lees de blog ‘Van negerzoen tot verzoening’)

Aansluiting en samenwerking

Het muZEEum wil de collectie optimaal toegankelijk en zichtbaar maken en verbinding leggen met andere objecten en collecties. De collectiestukken vind je al grotendeels terug in de Collectie Nederland, het collectiezoeksysteem Maritiem Digitaal en de verhalensite Zeeuwse Ankers. Dit verrijkt niet alleen de eigen collectie, maar zorgt er ook voor dat onderwerpen via deze platforms beter toegankelijk zijn. Aansluiting bij het netwerk en het onderschrijven van de uitgangspunten uit de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed is dan een logische stap.

Het Zeeuws maritiem muZEEum is daarnaast, samen met de digitaal-erfgoed-coach van Zeeland, op zoek naar een beter collectieregistratiesysteem dat de collectie duurzaam toegankelijk maakt voor publiek waar ook ter wereld. Dat nieuwe systeem moet een up-to-date connectie maken met de eerder genoemde platformen waar de collectie al op te vinden is. Hiervoor zoekt het museum de samenwerking met andere Zeeuwse erfgoedinstellingen, want samen vertellen ze het hele verhaal.

Meer over het manifest

Het uitgangspunt van het Netwerk Digitaal Erfgoed is dat de erfgoedsector alleen het maximale uit digitaal erfgoed kan halen als alle partijen hierin samen optrekken. Staat jouw organisatie hier ook achter of zien wie het manifest al onderschreven hebben? Laat het weten per info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Op de hoogte blijven?