Mieke Heurneman: ‘Als digitaal-erfgoed-coaches vertellen we het bredere verhaal’

16 april 2023


S

Sinds najaar 2019 zijn Mieke Heurneman en haar collega Marianne de Rijke digitaal-erfgoed-coaches voor de provincie Utrecht. Erfgoedorganisaties weten hen steeds beter te vinden, vertelt Mieke in een interview. Die adviesvragen leiden vaak tot een breder gesprek over digitaal erfgoed. En daar kan de organisatie haar voordeel mee doen.


Foto van Mieke Heurneman

In de eerste jaren kwamen er nog niet zoveel vragen binnen, herinnert Mieke zich. ‘Digitalisering leek nog een brug te ver voor met name kleinere erfgoedinstellingen. Maar nu zijn ze er allemaal mee aan de slag gegaan en krijgen we steeds meer verzoeken om advies te geven.’

Dit komt misschien ook wel doordat het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) een stapje terug heeft gedaan van het idee dat het erfgoed al gedigitaliseerd was, zegt Mieke. ‘Nu richt het NDE zich ook op het ondersteunen van de digitalisering zelf. Veel instellingen waren simpelweg nog niet zover. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een collectieregistratiesysteem, wat een mooie stap is in het duurzaam opslaan en presenteren van collecties. Door een stapje terug te doen, lopen we meer in de pas met elkaar en sluit de ondersteuning beter aan bij waar de instellingen nu staan.’

Het bredere verhaal

‘Laatst klopte een historische vereniging bij mij aan die films wilde digitaliseren. Toen ik doorvroeg over hun verdere plannen en hun doelen op dit gebied, ontstond er, zoals wel vaker gebeurt, een uitgebreid gesprek over het digitaliseren van erfgoed en wat er allemaal bij komt kijken. Vaak blijkt dan dat organisaties nog geen informatiebeleidsplan hebben, maar dat dit wel een onderwerp is waar ze voor openstaan. Want juist in zo’n plan zet je het complete plaatje neer: hoe ga je bijvoorbeeld zo’n collectie films bewaren en presenteren aan je publiek? Zo kunnen we als digitaal-erfgoed-coach het bredere verhaal over digitaal erfgoed vertellen.’

Vrijwilligers zoeken

‘Verder merk ik dat het voor erfgoedorganisaties een uitdaging is om vrijwilligers te vinden die affiniteit hebben met digitalisering en collectieregistratie. Vaak zoeken ze in een pool van mensen die historische onderwerpen interessant vinden, maar minder affiniteit hebben met de eerder genoemde onderwerpen. Ik zeg altijd dat deze vrijwilligers wel te vinden zijn, en raad ze aan om op andere plekken en in andere netwerken te kijken, bijvoorbeeld via erfgoedvrijwilliger.nl.’

Nieuwe inzichten

Hoewel de focus voornamelijk ligt op archieven, musea en historische verenigingen, beseft Mieke dat er meer is dan dat. Zo kreeg ze onlangs een vraag doorgespeeld van een vereniging met bedrijfscollecties. Dit deed haar beseffen dat dergelijke collecties ook bestaan en vaak heel andere doelen hebben, zoals het informeren van nieuwe medewerkers over de geschiedenis van een bedrijf. Voor Mieke openen de adviesvragen telkens weer een nieuwe wereld en zorgt dit ervoor dat ze voortdurend nieuwe inzichten opdoet vanuit haar rol als digitaal-erfgoed-coach. ‘Je leert continu bij.’

Digitaal-erfgoed-coaches

Vragen over digitaal erfgoed? Neem contact op met de digitaal-erfgoed-coach in je provincie

Zoek je digitaal-erfgoed-coach

Op de hoogte blijven?

Gerelateerd nieuws