Manifest-ondertekenaar Museon: ‘Toepassen principes vergroot kracht van erfgoed’

10 juni 2020


H

Het Museon heeft zijn handtekening gezet onder het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Daarmee schaart het zich als 71ste organisatie achter de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.


Foto van Peter de Haan met het ondertekende NDE-manifest

Museon-directeur Peter de Haan

Collecties winnen aan kracht

Ruim dertig jaar is het Museon al actief in het digitale domein, niet alleen vanuit de eigen organisatie maar ook in een breed scala van (internationale) samenwerkingsverbanden. Alleen al hierom mag het Museon niet ontbreken bij de partijen die het manifest hebben getekend. Directeur Peter de Haan: ‘We vinden het belangrijk om onze informatie digitaal beschikbaar te maken. Verder realiseren we ons dat deze informatie haar waarde vooral krijgt als zij in samenhang met informatie uit andere bronnen wordt getoond. Zo winnen onze individuele collecties aan kracht.’

Collectieportal in dienst van de gebruiker

Het eerste uitgangspunt van het manifest, De gebruiker centraal, past het Museon al toe op zijn collectiesite. Hier kunnen professionals en particulieren tienduizenden objecten online bekijken en vrij gebruiken. Zoekfilters zijn grotendeels gebaseerd op terminologiebronnen, waardoor gegevens makkelijk koppelbaar zijn met andere collecties. Ook is deze collectie-informatie al geruime tijd op verschillende externe platforms te vinden.

Innovatief is de manier waarop gebruikers collectie-informatie kunnen delen: in de vorm van woordwolken, carrousels van afbeeldingen en diagrammen. En die collectie-informatie kunnen ze weer verder uitsplitsen op eigenschappen naar keuze. Bovendien kan deze informatie in de vorm van een permalink, ook wel duurzame identifier genoemd, worden gedeeld. Op die manier blijft de link met gedeelde informatie duurzaam toegankelijk.

Belang van het netwerk

Het laatste uitgangspunt van het manifest, Delen vanuit de bron, is voor het Museon het belangrijkste. Waarom? ’We zien het belang van het netwerk wanneer anderen met onze bronnen aan de slag gaan,’ aldus Peter de Haan. ‘Daarom sluiten we aan bij standaarden, dragen we waar mogelijk bij aan de ontwikkeling ervan en proberen we digitaal zoveel mogelijk aanwezig te zijn op plekken die zijn toegespitst op de behoeftes van de gebruikers. Uiteindelijk gaat het erom dat we onze gebruikers zo goed mogelijk weten te bedienen.’

Het manifest

Het uitgangspunt van het Netwerk Digitaal Erfgoed is dat de erfgoedsector alleen het maximale uit digitaal erfgoed kan halen als alle partijen hierin samen optrekken. Staat jouw organisatie hier ook achter of zien wie het manifest al onderschreven hebben? Laat het weten per info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Op de hoogte blijven?