Landelijke werkgroep Terminologiebronnen van start

3 november 2021


T

ijdens de kennisdag ‘Erfgoed verbinden met termen’ op 18 november in Den Haag wordt de Werkgroep Terminologiebronnen gelanceerd. Voorzitter Judith Niessen, hoofd Collecties bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, vertelt alvast wat de werkgroep gaat doen.


‘We hebben al het Termennetwerk, een binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed ontwikkelde dienst waarmee collectiebeheerders kunnen zoeken naar termen in terminologiebronnen,’ zegt Judith Niessen. ‘Maar er is vanuit het netwerk ook behoefte aan afstemming tussen organisaties rondom de inhoud en het gebruik van terminologiebronnen. Daarom vormen  inhoudelijke experts, zoals collectiebeheerders, metadataspecialisten en functioneel beheerders, met elkaar de Werkgroep Terminologiebronnen. De samenstelling van de Wekgroep wordt op een later moment bekendgemaakt.’

Een belangrijk aspect is het delen van kennis over de manier waarop terminologiebronnen inhoudelijk en functioneel ingericht kunnen worden. Dit stelt de aanbieders van terminologiebronnen in staat om van elkaar te leren en best practices over te nemen. Waar het in de Werkgroep Terminologiebronnen niet om draait is de vraag welke termen wel of niet worden opgenomen in termenlijsten. ‘Die keuzes liggen bij de thesaurusbeherende instellingen zelf,’ benadrukt Judith. ‘Centraal staat het in kaart brengen van de behoefte aan terminologiebronnen en het leggen van verbindingen tussen de bronnen. Hier ligt een mooie rol weggelegd voor de Werkgroep.’

Terugkijken: kennismiddag Erfgoed verbinden met termen

Wil je de lancering van de werkgroep Terminologiebronnen zien of meer weten over het Termennetwerk? Je kunt de hele kennismiddag van 18 november 2021 terugkijken.

Kijk het webinar terug

Gerelateerd nieuws