KVAN/BRAIN onderschrijft manifest

10 februari 2020


H

Het bestuur van KVAN/BRAIN heeft het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed onderschreven. Met deze partner zetten we een verdere stap in de netwerkvorming en het uitdragen van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.


Samenwerken en deskundigheid bevorderen

De Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) is de beroepsorganisatie van professionals in de archiefsector. BRAIN staat voor de Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland. KVAN/BRAIN verenigt professionals en instellingen in de archiefsector. Samen behartigen ze de belangen van het Nederlandse archiefwezen, stimuleert en ondersteunt de samenwerking in de sector en bevordert de deskundigheid van archiefprofessionals.

KVAN/BRAIN organiseert onder andere de Archiefdagen (het jaarlijkse congres voor informatieprofessionals), en is uitgever van het Archievenblad. Daarnaast ontwikkelt de organisatie generieke hulpmiddelen, modellen en richtlijnen waar de hele archiefwereld zijn voordeel mee kan doen. KVAN/BRAIN is, samen met het Nationaal Archief en Archief 2.0, de oprichter van KIA (kia.pleio.nl), het platform waar vakgenoten uit de archief- en informatiesector hun kennis kunnen delen.

Leden stimuleren en ondersteunen

Met KVAN/BRAIN heeft het Netwerk Digitaal Erfgoed er een belangrijke partner bij die de leden als actieve deelnemers in het netwerk betrekt. Als koepelorganisatie kan KVAN/BRAIN de leden stimuleren en ondersteunen om de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en de DERA te volgen.

‘Objecten uit archieven zijn interessant wanneer ze in samenhang worden bekeken. De archiefsector is al lang bezig met het verbinden van bronnen op een digitale manier om het voor het publiek toegankelijk te maken. Denk aan “wie is wie”. Het Netwerk Digitaal Erfgoed doet hier nog een schep bovenop door ook andere sectoren uit het erfgoedveld te betrekken en een gezamenlijke investering te doen in architectuur. Alleen door zo samen te werken kunnen we de uitdagingen van de digitale tijd aan!’

Het manifest

Het uitgangspunt van het Netwerk Digitaal Erfgoed is dat de erfgoedsector alleen het maximale uit digitaal erfgoed kan halen als alle partijen hierin samen optrekken. Staat jouw organisatie hier ook achter of zien wie het manifest al onderschreven hebben? Laat het weten per info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Op de hoogte blijven?