Jeffrey van der Hoeven (KB): ‘Behalen CoreTrustSeal is organisatiebrede inspanning’

13 juli 2021


H

Het e-Depot van de Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft het CoreTrustSeal behaald, een internationaal erkend keurmerk op het gebied van digitale preservering. ‘Certificeren doe je als organisatie, niet alleen als afdeling of team,’ zegt Jeffrey van der Hoeven, hoofd Digitale Duurzame Toegang bij de KB.


Allerlei disciplines bijeengebracht

Jeffrey van der Hoeven: ‘Voor deze certificering heeft de KB allerlei disciplines bijeengebracht, zoals collectiespecialisten, preserveringsexperts, financieel experts, IT’ers en informatiearchitecten. Gezamenlijk werk je aan hetzelfde doel en onderbouw je de eisen die het CoreTrustSeal stelt. Ook verbeter je daar waar mogelijk direct zaken in het verwerkings- en opnameproces van publicaties en in de documentatie hierover.’

Handige wegwijzers

‘Naast eigen kennis en ervaring hebben we gebruikgemaakt van informatie die in het Netwerk Digitaal Erfgoed vrij beschikbaar is. De NDE-wegwijzer Certificering bleek een goed startpunt om te weten wat er bij een certificeringstraject komt kijken en het NDE-scoremodel is een nuttig hulpmiddel om te bepalen waar je als organisatie staat: de zogeheten nulmeting. Verder hebben we goed gekeken naar wat andere instellingen in het netwerk hebben gedaan om het CoreTrustSeal-keurmerk te behalen. In het bijzonder bleek de NDE-wegwijzer Duurzaamheidsbeleid ideaal als leidraad, want ook beleid is een onderdeel van de onderbouwing voor de CoreTrustSeal-aanvraag.’

Ervaringen delen

‘Het mooie is dat we met onze ervaringen hebben kunnen bijdragen om de NDE-wegwijzers Certificering en Duurzaamheidsbeleid aan te scherpen. Mijn collega’s Daniël Steinmeier en Sam Alloing, beiden digital preservation officers van de KB, hebben meegeschreven aan de teksten hiervoor zodat andere erfgoedinstellingen weer van onze ervaringen kunnen leren. Natuurlijk zijn we altijd bereid onze kennis en ervaring in een gesprek met andere organisaties te delen. Alle ondersteunende documenten van onze aanvraag voor CoreTrustSeal vind je op onze website.’

Intense weg

‘Het aanvragen van het CoreTrustSeal is een lange, intense weg. In 2017 hebben we een nulmeting met het NDE-scoremodel uitgevoerd en in 2018 zijn we daadwerkelijk begonnen met de voorbereidingen voor de aanvraag van het keurmerk. Het geeft aan dat onze organisatie voldoet aan de basiseisen van een betrouwbaar digitaal archief. En misschien nog wel belangrijker: dat wat nodig is om de organisatie blijvend te verbeteren.’

Op de hoogte blijven?

Gerelateerd nieuws