Geheugen van Nederland zoekt content voor het thema ‘uitvindingen’

2 februari 2021


D

De online campagne Geheugen van Nederland maakt erfgoedcollecties zichtbaar aan de hand van thema’s. Grote en kleine erfgoedinstellingen worden van harte uitgenodigd mee te doen. Heb je een idee voor het thema ‘uitvindingen’ en de gevolgen ervan voor onze samenleving? Laat het voor 18 februari weten aan de redactie.


Detail van het portret van Antonie van Leeuwen door Jan Verkolje

Uitvindingen van apparaten en gebruiksvoorwerpen

In eerste instantie is de redactie van Geheugen van Nederland op zoek naar (liefst Nederlandse) uitvindingen van apparaten en gebruiksvoorwerpen. Denk bijvoorbeeld aan de microscoop van Leeuwenhoek, de kunstnier van Willem Kolff, de flitspaal van Maus Gatsonides en de cd van Philips. Dankzij de uitvinding van een nieuwe röntgenbuis door Philips bijvoorbeeld kon tuberculose in een vroeg stadium worden opgespoord en zo konden vele sterfgevallen worden voorkomen.

Ook schetsen, aantekeningen en patenten

Het hoeft niet alleen om het apparaat zelf te gaan. Ook schetsen, aantekeningen en patenten komen in aanmerking voor dit thema. Heel bijzondere uitvindingen in bezit van de erfgoedinstellingen, maar die door niet-Nederlanders zijn bedacht, komen eveneens in aanmerking.

Inclusieve verhalen

De redactie wil iedereen uitdagen om op zoek te gaan naar inclusieve verhalen vanuit verschillende perspectieven. Gemarginaliseerde verhalen, zoals die over vrouwelijke uitvinders of biculturele uitvinders, zet zij graag in de spotlight.

Stuur je suggesties in

Content voor het thema ‘uitvindingen’ kun je aanleveren door dit template in te vullen en te mailen naar redactie@geheugenvannederland.nl. Suggesties ingezonden vóór 18 februari kunnen (na goedkeuring door de redactie) worden meegenomen in de lancering van de themapagina en mogelijk ook in de betaalde campagne op social media.

Op de hoogte blijven?