Geheugen van Nederland zoekt content met thema ‘Vrije Liefde?’

31 maart 2021


D

De online campagne Geheugen van Nederland maakt erfgoedcollecties zichtbaar aan de hand van thema’s. Grote en kleine erfgoedinstellingen worden van harte uitgenodigd mee te doen. Heb je een idee voor het thema ‘Vrije Liefde?’ dat het spanningsveld tussen liefde, seks en vrijheid verbeeldt? Laat het de redactie vóór 20 april weten.


Beeld: Detail prent van Ernest Jaime, Vrouw geeft jongeman in het geheim een boodschap, Parijs, 1852-1857. Collectie Rijksmuseum

Vrije Liefde?

Liefde, de romantische liefde, is van alle tijden. Niet altijd hebben mensen de vrijheid gehad om hun liefde openlijk te belijden. Passie moest beteugeld worden. Sommige liefdesrelaties, zoals die tussen mensen van hetzelfde geslacht of verschillende religies en culturen, waren ongewenst of zelfs verboden. Maatschappelijke normen rond liefde, huwelijk en seksualiteit veranderen van eeuw tot eeuw. Soms zijn ze heel streng, dan weer wat losser. Ook tegenwoordig bepaalt de maatschappij grotendeels wat liefde is en hoe dat geuit mag worden.

Stuur je onvergetelijke verhaal in

Voor het thema Vrije liefde? zijn we op zoek naar erfgoed dat getuigt van het spanningsveld tussen liefde, seks en vrijheid. Foto’s, objecten, liederen, schilderijen en boeken over verboden passies, geheime liefdes en onmogelijke relaties.

Ook denken we bij dit thema aan het huwelijk en prostitutie. Lange tijd was het huwelijk de enige geaccepteerde vorm waarin er liefde kon plaats vinden. In tekst en beeld werd gewaarschuwd voor een losbandig leven. Maar ook binnen het huwelijk is liefde niet altijd vrij. Achter gemengde of juist gearrangeerde huwelijken gaan werelden schuil waarin hartstocht en vrijheid met elkaar op gespannen voet staan.

En hoe dacht men in het verleden over seksuele relaties zonder liefde? Het tolerante beeld dat wij in Nederland hebben van prostitutie, klopt dat wel?

Op de hoogte blijven?