Expatriate Archive Centre staat achter manifest

26 maart 2019


H

et Expatriate Archive Centre in Den Haag heeft zich aangesloten bij de snelgroeiende lijst van erfgoedorganisaties die zich scharen achter de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.


Levensverhalen verzamelen

Het Expatriate Archive Centre (EAC) is in 2007 opgericht met als doel de levensverhalen van expats van over de hele wereld te verzamelen en te beheren, en deze toegankelijk te maken voor wetenschappelijk onderzoek. De nadruk ligt op persoonlijke documenten zoals dagboeken, brieven, foto’s, plakboeken, memoires, blogs, e-mails en audio- en video-opnamen. Daarnaast bevat het archief ook familiedrukwerk zoals paspoorten, certificaten, lidmaatschapskaarten, uitnodigingen, schoolrapporten en programmaboekjes. De collectie van het EAC omvat momenteel meer dan 130 familiearchieven in zo’n twintig talen. De archieven dateren vanaf het eind van de negentiende eeuw tot nu, vertegenwoordigen veertien verschillende nationaliteiten en hebben betrekking op meer dan tachtig landen. Daarnaast bevat de collectie archieven van organisaties en een schat aan aanvullend materiaal.

Kennis delen en van elkaar leren

Voor het Expatriate Archive Centre is duurzame digitale archivering van groeiend belang, zegt directeur Kristine Racina. ‘Zeker als klein archief geloven wij in het belang van het delen van kennis met collega’s en andere archiefinstellingen en van het leren van elkaars ervaringen.’

Het manifest

In het Netwerk Digitaal Erfgoed werken de kunstensector, de creatieve industrie, erfgoedpartijen en vele andere partners samen om erfgoed naar de gebruikers te brengen. De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed met de gezamenlijke doelstellingen vormt hierbij de leidraad. Het manifest is hier een samenvatting van. Staat jouw organisatie ook achter deze uitgangspunten? Laat dit dan zien met behulp van het manifest en sluit je aan bij het groeiende netwerk van organisaties. Stuur een mail naar info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Gerelateerd nieuws