Erfgoed Delft ondertekent NDE-manifest

18 september 2020


M

Met de ondertekening van de principes van de Nationale Strategie wil Erfgoed Delft aangeven dat ze werk maakt van haar digitaal erfgoed. Duurzaam beheer, digitale ontsluiting en zo open mogelijke beschikbaarstelling van de gemeentebrede erfgoedcollectie staan bovenaan de agenda. Daarmee wordt mooi aangesloten bij het motto van deze stad: ‘Delft – Creating History’.


Marija Azdijac (rechts) met een paar collega’s van Erfgoed Delft met het ondertekende NDE-manifest

Marija Azdijac (rechts) met een paar collega’s van Erfgoed Delft

Delftse thesaurus

Het Stadsarchief Delft en de afdelingen Archeologie en Monumenten vormen tegenwoordig Erfgoed Delft. Een van de trajecten is om de verschillende collectiebeheersystemen, registratiewijzen en de te gebruiken termen te stroomlijnen. ‘Eerst hebben we onderzocht welke thesauri er al zijn op ons terrein en welke “Delftse termen” hierop een aanvulling zouden kunnen zijn. Er is ambitie om een Delftse thesaurus te ontwikkelen en als SKOS open beschikbaar te stellen’, vertelt Marija Azdijac, adviseur metadata en digitale duurzaamheid.

Gezamenlijke Delftse collectieportal

De thesaurus dient ook een ander doel. Marija: ‘Met de gestandaardiseerde termen kunnen we straks verschillende soorten Delfts erfgoed met elkaar verbinden. Dit moet de basis vormen voor een collectieportal waarin onze collecties (monumenten, archeologische vondsten en archieven) samen worden gepresenteerd. Helemaal mooi zou zijn als de collecties van andere Delftse erfgoedorganisaties hier ook op kunnen aansluiten.’

Nieuw duurzaamheidsbeleid

Het werken aan linked open data noemt Marija als een van de redenen om het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) te ondertekenen. Een tweede reden is de herziening van het duurzaamheidsbeleid. ‘De wegwijzer duurzaamheidsbeleid, ontwikkeld in NDE-verband, geeft ons handvatten om de focus te bepalen en daarop te koersen. We beginnen bij de basis: het beter structureren en metadateren van de collectie.’

‘Van elkaar leren is een groot goed’

Tijdens bijeenkomsten van het Netwerk Digitaal Erfgoed doen Marija en haar collega’s kennis op over bijvoorbeeld preserveringstools en hoe andere organisaties die inzetten. ‘Digitale duurzaamheid omvat zoveel aspecten,’ vertelt Marija enthousiast. ‘Het is een proces dat meerwaarde krijgt door erover te discussiëren met vakgenoten. Gesprekken met organisaties die met vergelijkbare vraagstukken bezig zijn leiden niet alleen tot antwoorden op vragen, maar ook tot verdieping.’

Het manifest

Het uitgangspunt van het Netwerk Digitaal Erfgoed is dat de erfgoedsector alleen het maximale uit digitaal erfgoed kan halen als alle partijen hierin samen optrekken. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat meer mensen op een makkelijkere manier digitaal erfgoed kunnen gebruiken en beleven.

Meer weten over het manifest

Staat jouw organisatie ook achter de uitgangspunten van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed? Laat dit dan zien door ondertekening van het manifest en sluit je aan bij het groeiende netwerk van organisaties.

Onderteken het manifest

Op de hoogte blijven?