Digiscan kleine Overijsselse erfgoedinstellingen

20 mei 2020


H

Hoever zijn Overijsselse erfgoedinstellingen, gerund door vrijwilligers, met het digitaliseren van hun collecties? Digitaal-erfgoed-coach Martine de Boer zocht het uit.


Portretfoto van Martine de Boer

Martine de Boer

Als digitaal-erfgoed-coach aan de slag

Sinds november 2019 werkt Martine de Boer als digitaal-erfgoed-coach voor de provincie Overijssel. Ze is een van de elf coaches, die in samenwerking met het Netwerk Digitaal Erfgoed erfgoedinstellingen in alle provincies ondersteunen bij het zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van hun digitale collecties. Maar waar begin je dan precies? Martine, als coach vanuit de Gemeente Steenwijkerland gedetacheerd bij het Historisch Centrum Overijssel, besloot een digiscan op te zetten. ‘Op die manier kon ik erachter komen hoe ver vrijwilligersorganisaties zijn met het digitaliseren van hun erfgoedmateriaal. Bovendien wilde ik de behoefte aan deskundigheidsbevordering peilen.’

Foto- en audiovisueel materiaal

Van de 129 aangeschreven erfgoedinstellingen hebben er 40 een vragenlijst ingevuld. ‘Doordat de respondenten verspreid zijn over de provincie Overijssel, geven de onderzoeksresultaten een mooie dwarsdoorsnede,’ zegt Martine.

‘De meeste instellingen gaven aan fanatiek aan de slag te zijn gegaan met het digitaliseren van foto- en audiovisueel materiaal. Maar op het gebied van museale voorwerpen – denk aan archeologische en kledingcollecties – valt nog winst te behalen.’

Ook maakte het onderzoek duidelijk dat vele instellingen nog geen concrete doelstellingen over digitalisering op papier hebben staan. ‘Bovendien ontbreekt het vaak nog aan een collectieregistratiesysteem. En dat is wel één van de vereisten om het gedigitaliseerde materiaal voor de toekomst te kunnen bewaren.’

Werk aan de winkel

‘De instellingen gaven aan bij het digitaliseren nog wel wat handvatten te kunnen gebruiken,’ concludeert Martine. ‘Er is dan ook veel interesse in deskundigheidsbevordering. Soms heel basaal: je hebt een ruimte vol voorwerpen: in welke stappen ga je die from scratch collectioneren en digitaliseren? Maar ook willen de instellingen graag informatie hoe om te gaan met de AVG wetgeving en auteursrechtelijke kwesties bij het online beschikbaar stellen van hun materiaal.’

Download

Op de hoogte blijven?